Aftale om politikadetter i hus

Politiforbundet glæder sig over, at der er opnået enighed om en overenskomstaftale for politikadetterne efter, at Politiforbundet og CO10 på den ene side og Moderniseringsstyrelsen på den anden side har forhandlet gennem længere tid.
  22/9/2017

Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen har nu indgået en aftale, som begge parter er tilfredse med. I aftalen er parterne blevet enige om, at de anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte en arbejdsstandsning. Der er også opnået enighed om, hvordan man håndterer en konfliktsituation.

- Det er glædeligt, at kadetterne nu kan komme i arbejde. Vi har sikret, at de får lov til at strejke som alle andre overenskomstansatte, og samtidig tager vi selvfølgelig ansvar for landets sikkerhed i en konfliktsituation, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

Den store knast i forhandlingerne gennem 10 måneder har blandt andet været om, hvorvidt kadetterne måtte strejke eller ej. Da de skal ansættes på overenskomst, og ikke som tjenestemænd, har Politiforbundet og CO10 haft det som et vigtigt krav, at kadetterne selvfølgelig skal have samme rettigheder som andre overenskomstansatte.

- Jeg vil også gerne sige tak til alle kadetterne for at have holdt ud og for, at de har stået sammen med os for at sikre gode og fornuftige arbejdsvilkår. Det har været en langstrakt og hård forhandling, der nu er endt godt, siger Claus Oxfeldt.

Der var flere faglige organisationer, der varslede sympatiblokade og tilkendegav deres støtte til Politiforbundet og CO10 undervejs i forløbet. 

- Det har været fantastisk at opleve en fagbevægelse, der står sammen. Tak for den store opbakning. Det har været en vigtig kamp for den danske model og for at sikre gode og ordentlig vilkår til kadetterne.  Jeg er tilfreds med resultatet, afslutter forbundsformand Claus Oxfeldt.

De 53 politikadetter, der har været ramt af blokade siden de blev færdige med deres uddannelse den 1. september, kan nu komme i gang med deres arbejde med blandt andet grænsebevogtning i Sønderjylland og i Rødby fra den 1. oktober.

Overenskomsten for kadetterne har også sikret højere løn- og pensionsvilkår end først antaget samt ret til at blive optaget på politiets basisuddannelse. Kadetterne ansættes under samme arbejdstidsregler som polititjenestemænd.

Samtidig med overenskomsten for kadetterne er overenskomsten for ATK-målerne nu også blevet forhandlet på plads. ATK-målerne kan glæde sig over forbedrede løn- og pensionsvilkår.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram