Forsvaret aflaster politiet med 160 soldater

Regeringen har i dag fremlagt sin plan for, hvordan militæret midlertidigt skal assistere dansk politi
  8/9/2017

I alt indsættes 160 soldater, hvilket vil frigive 128 politi-årsværk.
Ved grænsen i Rødby og i Sønderjylland skal soldaterne løse opgaver med bevogtning og transportantkørsel af frihedsberøvede personer. Yderlige indsættes der flere hjemmeværnsfolk.
I hovedstadsområdet skal forsvaret bevogte de objekter, hvor politiet hidtil har været til stede. Dog forbliver bevogtningen af Carolineskolen hos politiet.
Alle steder vil soldaterne være under politimæssig ledelse. De vil bære egen uniform og våben samt bliver udstyret med politiets pebersprays og strips.

Politiforbundet er generelt skeptisk over for militær i gaderne. Vi finder det meget udansk, men det er en politisk beslutning. Den militære assistance vil aflaste et i forvejen presset politi.
Politiforbundets Hovedbestyrelse har taget beslutningen til efterretning.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram