OK18 – Stadig ingen aftale

Politiforbundet var med foran Forligsinstitutionen for at bakke op om vores forhandlere.
Forligsmanden har valgt at forlænge konfliktvarslet med 14 dage, hvilket betyder, at OK18-forhandlingerne fortsætter på hele det offentlige område.
  20/4/2018

Strejken kan dermed eventuelt starte den 6. maj og lockout kan eventuelt starte den 12. maj. Vær opmærksom på, at kommer der et sammenbrud kan konflikten begynde fem dage efter sammenbruddet.

I Politiforbundets Hovedbestyrelse er der fortsat fuld opbakning til forhandlerne om at stå fast. Der skal findes en løsning på betalt spisepause, lærernes arbejdstid og en reallønsstigning. Der er nye forhandlinger i Forligsinstitutionen fredag den 20. april, og det er forventeligt, at det bliver endnu et maratonmøde, hvor der enten opnås et forlig, eller det ender i konflikt.

Nærmer parterne sig hinanden?

Der kommunikeres meget i pressen om OK-forhandlingerne på trods af, at der er forbud imod at referere indholdet fra forhandlingerne. Man har kunnet læse om et bud fra arbejdsgiveren i staten med lønstigninger på 8 procent. En sådan udmelding kan kun betragtes som politisk spin og uden reelt indhold. Der er i bedste fald tale om en samlet ramme på 8 procent, hvor Politiforbundets medlemmer alene vil have udsigt til lønstigninger, der i bedste fald vil kunne fastholde reallønnen. Som Politiforbundet er orienteret indeholder arbejdsgivernes ”tilbud” forringelser af arbejdstidsreglerne og indskrænkninger i tidsrummet for betaling af ulempegodtgørelser.

Vi håber, at der er forståelse for, at Politiforbundet er afskåret fra at oplyse mere detaljeret om indholdet af forhandlingerne, men at der naturligvis kæmpes for de krav, der er stillet.

I Politiforbundet har vi naturligvis også fuld tillid til vores topforhandlere, og vores håb er, at de kan forhandle sig frem til en løsning for alle, så vi undgår konflikt og en lammende lockout.

Aktiviteter i forbindelse med OK18
Der foregår en række aktiviteter i hele landet. Politiforbundets medlemmer opfordres til at deltage i lokale demonstrationer. Se mere på www.enloesningforalle.dk.

Politiforbundet deltager ved demonstrationen foran Forligsinstitutionen fredag den 20. april for at vise opbakning til forhandlerne. Den tidligere varslede demonstration den 23. april i København er aflyst.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram