Et efterår med masser af udvikling

Oven på en varm og tør sommer, der blandt andet har budt på debat om tildækningsforbuddet, er Politiforbundet i fuld gang med en række sager.
  13/8/2018

Sensommeren og efteråret kommer blandt andet til at byde på dialogmøde med rigspolitichefen til det årlige august-hovedbestyrelsesmøde, arbejdet med fortsat at udvikle forbundet sammen med foreningerne fortsætter, og så åbner den nye politiskole i Fredericia i oktober.

Tildækningsforbud og kritik af vejledning

Det gik ikke stille af i pressen, da det såkaldte tildækningsforbud trådte i kraft den 1. august. Forbuddet betyder, at politiet nu kan give en bøde på 1.000 kroner, hvis en person bærer niqab, burka eller falsk skæg i det offentlige rum.

Forbundsformand Claus Oxfeldt har rejst kritik af den vejledning, Rigspolitiet har lavet i forbindelse med, hvordan loven skal håndhæves.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg kunne have ønsket mig en lidt mere detaljeret vejledning og en inddragelse af Politiforbundet i arbejdet med vejledningen. Derfor har vi i Politiforbundet også bedt om muligheden for at evaluere den sammen med Rigspolitiet, siger forbundsmand Claus Oxfeldt.

Evalueringen bliver sat i gang i begyndelsen af september.

Udrykningskørsel fortsat uafklaret

I foråret frarådede Politiforbundet politifolk at køre udrykningskørsel i civile køretøjer, med mindre der er tale om meget alvorlige sager. Anbefalingen kom efter en dom i Vestre Landsret, som gjorde udrykningsreglerne meget uklare. Efter pres fra Politiforbundet blev der af Rigspolitiet nedsat et udvalg, der skulle se på reglerne omkring udrykningskørsel. Desværre er der stadig ikke kommet nogle udmeldinger endnu, hvorfor Politiforbundet presser på for at fremskynde en løsning hurtigst muligt.

Dialogmøde med rigspolitichefen

Forberedelser til august-hovedbestyrelsesmøde, hvor Hovedbestyrelsen bliver konstitueret er i fuld gang. Rigspolitichefen er indbudt til dialogmøde med hele Hovedbestyrelsen, og her vil man drøfte aktuelle og væsentlige politiske og faglige udfordringer med Jens Henrik Højbjerg.

Tættere på de unge

Der bliver sat fokus på unge kollegers faglige og arbejdsmiljømæssige udfordringer, når 30 unge medlemmer fra hele landet mødes i Middelfart torsdag den 23. august. Her holder Politiforbundet nemlig workshop med henblik på at blive klogere på de unge kollegers hverdag.

Medlemsundersøgelsen fra sidste år viste blandt andet, at der var mindre tilfredshed i gruppen af 30-39 årige end i de øvrige aldersgrupper. Derfor har Hovedbestyrelsen nedsat et "Unge- og imageudvalg", som har til opgave at løfte nogle af udfordringerne med medlemstilfredsheden for denne gruppe. Workshoppen er arrangeret af dette nye udvalg, og de skal efterfølgende komme med bud og løsninger på, hvordan Politiforbundet kan optimere uddannelses- og medlemstilbud til unge.

Historisk begivenhed med åbning af ny politiskole i Fredericia

Den nye og midlertidige politiskole i Fredericia åbner den 15. oktober, og der er tale om en historisk begivenhed, hvor der for første gang vil være to politiskoler i Danmark. Forventningerne er høje i forhold til at kunne øge rekrutteringen til politiet især i Vestdanmark.  

- Vi kommer til at følge udviklingen af politiskolen i Fredericia meget tæt. For os i Politiforbundet er det vigtigt, at den nye skole viderefører den samme kultur og det samme gode miljø, sådan at der ikke bliver forskel på, om man er uddannet fra Brøndby eller fra Fredericia og senere Vejle, siger en forventningsfuld forbundsformand.

Utilfredshed med aflevering af tjenestevåben i fængsler

Der er opstået uklarheder og utilfredshed med, at kolleger skal aflevere deres tjenestevåben i forbindelse med besøg i Kriminalforsorgens institutioner. Politiforbundet er nu gået ind i sagen og er i dialog med rigspolitiet omkring dette, så der forhåbentlig kan findes en holdbar og central løsning på problemet.

Medlemsbesøg i hele landet

I efteråret og vinteren 2017 var forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann på rundtur hos alle politiforeninger. Formandskabet vil fremover løbende møde medlemmer, når de tager på medlemsbesøg ude i landet. Der skal fortsat fokus på dialogen, og det skal ske i tæt samarbejde med politiforeningerne. Det betyder, at der kommer en kontinuerlig og løbende samtale om, hvad der rører sig i medlemmernes hverdag.

- Det har været utrolig givtigt at være på rundtur i hele landet. Men i stedet for at lave en rundtur hvert andet år, så glæder jeg mig over, at næstformand Claus Hartmann og jeg nu løbende kommer rundt i landet og møder medlemmerne, siger Claus Oxfeldt.

Medlemsbesøgene bliver en del af et allerede igangsat arbejde med at styrke samarbejdet og skabe bedre sammenhæng forbund og foreningerne imellem og dermed også komme tættere på medlemmerne.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram