SØIK har store rekrutteringsproblemer

Arbejdsbyrden er de seneste år eksploderet hos SØIK også kendt som Bagmandspolitiet. Store sager om økonomisk kriminalitet er på de sidste fem år seksdoblet.
  18/12/2018

Derfor er det blevet vedtaget på finansloven at øremærke 30 millioner til det særlige hvidvasksekretariat. Der skal således ansættes 30 nye medarbejdere. Men der er store udfordringer med at rekruttere folk med de rette kompetencer.

Politiforbundet var derfor inviteret til medlemsmøde hos SØIK for at høre mere om deres problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Ledelsen har åbnet op for at ansætte personer med andre fagligheder til at løse politiopgaver. Især behandlingen af de store sager om hvidvask, er noget der vil kræve mange personaleressourcer, og pt. er der flere stillingsannoncer slået op, som er svære at besætte.

- Vi lytter selvfølgelig og tager kollegernes bekymringer dybt alvorligt. Derfor følger vi også problemstillingen tæt og arbejder videre med Rigspolitiforeningen omkring udfordringerne, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Kollegerne i SØIK er bekymrede for udviklingen. De er bekymrede for opgaveglidning, når man tager andre faggrupper ind for at løse politiopgaver. Men anerkender samtidig, at de sager SØIK efterforsker kræver helt specifikke kompetencer. De efterlyste også en mere holdbar fastholdelsespolitik fra ledelsens side.


Politiforbundets forbundsformand Claus Oxfeldt og Jørgen Olsen fra Rigspolitiforeningen lyttede og svarede på de mange spørgsmål og kommentarer fra kollegerne i SØIK.

Fakta:

På Finansloven for 2019 er det besluttet at øremærke 30 millioner kroner fra Rigspolitiets budget til SØIK's hvidvasksekretariat. Konkret vil SØIK blive tilført ca. 30 årsværk til indsatsen mod hvidvask, svarende til omtrent en fordobling af den eksisterende indsats på hvidvaskområdet i SØIK.

Styrkelsen indebærer etablering af en ny efterforskningsenhed i SØIK, en styrkelse af SØIK’s sporingsenhed og en yderligere styrkelse af Hvidvasksekretariatet i SØIK.

Læs finanslovsaftalen for 2019 her.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram