Studiekreds: Sæt store aftryk på rekruttering og din lokale politiforening

To obligatoriske emner og en stor spørgeskemaundersøgelse skal give Politiforbundet og de lokale politiforeninger ny viden. Studiekredsarbejdet går i 2019 et gear op, når emnerne ”Rekruttering” og ”Fremtidens Politiforening” sættes til drøftelse i studiekredsene.
  7/12/2018

Af Nicolai Scharling

Det handler om at skaffe viden om rekruttering, og hvordan man kan styrke det lokale foreningsarbejde.

- Det er bydende nødvendigt, for vi er under stort pres fra alle sider og har brug for studiekredsene til at skærpe og kvalificere vores arbejde fremover, siger Jørgen Jensen, der er ansvarlig for studiekredsarbejdet i Politiforbundet.

- Studiekredsarbejdet er en uvurderlig vitaminindsprøjtning til arbejdet i Politiforbundet. Det er altid et godt sted at hente inspiration, og en slags tjekliste i forhold til, om vi er på rette vej.

Sådan lyder ordene fra Jørgen Jensen, foreningsformand på Vestegnen og Politiforbundets studiekredsansvarlige. Han er nøgleperson i forhold til at strømline emner og finde det indhold, som skal være omdrejningspunktet på studiekredsene.

Mere end 1.100 medlemmer fra Politiforbundet deltager nemlig årligt i de arbejdsgrupper og sociale sammenkomster, hvor fagligheden holdes op i øjenhøjde, og hvor væsentlige emner diskuteres.

- Det er en fantastisk mulighed for at få et bredt udsnit af medlemmerne til at diskutere faglige udfordringer på tværs af afdelinger og stationer. For os, der forhandler med øverste ledelse og med Rigspolitiet og ministerierne, er det ydermere en ekstra støtte, fordi vi ved, at vi står på skuldrene af tusindvis af kolleger, når vi argumenterer om alt fra rekruttering til ledelse. Studiekredsene er med til at kvalificere vores arbejde, fortsætter Jørgen Jensen.

Han glæder sig over, at en lang række af forbundets mærkesager i de senere år flugter med anbefalingerne fra studiekredsarbejdet i hele landet.

Godt for hele arbejdspladsen

Netop muligheden for at tage en bred temperaturmåling i hele landet skal udnyttes ekstra fremover. Derfor går studiekredsarbejdet også et gear op i 2019.

- Vi må erkende, at vi som politifolkenes egen garant for sikkerhed, retfærdighed, arbejdsmiljø, løn og ansættelsesvilkår står over for meget store udfordringer. Det er blevet særdeles svært at passe på politiet, fordi alle andre ikke kan få nok af os eller af at bruge den enkelte politiansattes timer. Vi skal samtidig samle op på helt nye globale tendenser, bander, terror, forråelse og lappe alle de steder, hvor samfundet og den øvrige offentlige sektor svigter.

Det er store krav og kræver mange hårde kampe bare for at holde fast ved vores nuværende rettigheder. Derfor har vi brug for at stå endnu tættere sammen i forbundet og i foreningerne. Fagligt fællesskab er nøglen til at undgå udnyttelse og underminering af politifaget og arbejdspladsen, siger Jørgen Jensen.

Han er overbevist om, at øverste ledelse også har stor gavn af studiekredsarbejdet.

- Det skaber værdi for os alle. Som sagt, det er netop her, vi har tiden til at holde væsentlige emner op i øjenhøjde, og dermed også aflive myter og skabe forudsætningerne for bedre at forstå hinanden. Kort sagt at blive klogere og inspirere hinanden. Vi har haft så rygende travlt i politiet i de senere hårdt pressede år, at det at sætte sig ned og fordybe sig er blevet en luksus og en stor mangelvare. Studiekredsene er eneste rigtige sted, vi har tilbage, som favner fagligheden bredt, fastslår Jørgen Jensen.

Rekrutteringen giver grå hår

Studiekredsene i 2019 får derfor to obligatoriske emner – mod tidligere kun et. Begge er udvalgt, fordi de kredser om to meget nærværende og måske sammenhængende udfordringer i politiet.

- Som nævnt er vi pressede fra alle sider. En af de helt store udfordringer, og en absolut nødvendighed, er at få udvidet politistyrken. Det er der heldigvis politisk forståelse for og velvilje til. Men det kan blive en udfordring at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede politielever. Det balancerer kun lige præcis. Og vi skal have en massiv udvidelse af politistyrken. Men det må ikke ske ved at sænke niveauet eller gå på kompromis med kvalitet. Derfor har vi hårdt brug for input, løsninger, inspiration og viden, siger Jørgen Jensen.

Derfor bliver et af emnerne netop rekruttering og løsningsforslag til et område, som allerede giver grå hår i hovedet.

- Vi har aldrig før haft rekrutteringsproblemer i politiet. Nu er de tæt på at være akutte. Vi skal gribe rekrutteringen an på en helt ny måde og også baseret på ny viden. Derfor har vi besluttet at lave en spørgeskemaundersøgelse til alle deltagere på studiekredsene om netop rekrutteringen og politiets image. Det bliver meget væsentlig og valid viden, som vi virkelig får brug for fremover. Det vil sige, at deltagerne bidrager meget direkte, siger den studiekredsansvarlige.

- Når vi får det bredt ud til alle, ja faktisk at besvarelse er en forudsætning for overhovedet at få lov til at deltage i studiekredsafslutningen, så har vi et stærkt fundament af viden og dokumentation at arbejde ud fra og være i dialog med Rigspolitiet om, siger Jørgen Jensen.

Fremtidens politiforening - i kamp for opmærksomhed

Det andet obligatoriske emne er også udvalgt for bedre at møde kommende udfordringer i den nye virkelighed.

- Det er fremtidens politiforening. Vi står med en virkelighed, hvor foreningen skal være samlingspunktet og det sted, hvor medlemmer står sammen og skaber værdi og styrke i forhold til arbejdsgiver. Vi er livlinen og sikkerhedsnettet. Og vi er også en fødekæde, som skal tiltrække de største talenter til foreningsarbejdet. Vi har reelt en virkelighed i dag uden åbenlyse fælles referencerammer, hvor aldersgrupperne henter deres viden fra mange forskellige medier og kommunikationskanaler. Vi er i ekstrem kamp om opmærksomhed i en følelsespræget tidsalder. Fagforening kan måske lyde usexet i den forbindelse, men det er uendeligt vigtigt for trivslen og udviklingen af arbejdspladsen. Vi skal have hjælp til at samle det bomstærke faglige fællesskab, som er så nødvendigt, fortæller Jørgen Jensen.

For ham er målet, at såvel medlemmer som tillidsfolk lærer af arbejdet på studiekredsen, og at resultaterne hurtigt bliver synlige i hverdagen for alle.

- Vi har faktisk konkrete og store forventninger til at blive klogere og dygtigere. Der er virkelig en mulighed for at sætte aftryk på fremtidens arbejde, afslutter Jørgen Jensen.

Fremtidens politiforening

Politiforbundet lavede i efteråret 2017 en større undersøgelse blandt sine medlemmer om tilfredshed og kendskab til forbund og foreninger.

Generelt var tilfredsheden stor blandt de mange tusinder, som svarede, dog efterlyste en stor del i besvarelserne større synlighed og tilgængelighed lokalt.

Efterfølgende har Politiforbundet sat gang i en række initiativer, som blandt andet skal styrke den lokale kommunikation og sørge for større fokus på de yngre medlemmer.

Årets studiekredsemne skal ses i samme forbindelse, nemlig behovet for at styrke og udvikle den lokale profil, samt udbrede større kendskab til foreningernes og forbundets arbejde.

***

FAKTA

Rekruttering til politiets uddannelse som politibetjent 2014-2018

Antal ansøgere:
2014: 1.817
2015: 2.945
2016: 2.614
2017: 2.234
2018: 2.221

Antal optagne:
2014: 192
2015: 336
2016: 600
2017: 753
2018: 656

Frafald under uddannelsen*:
2014: 8
2015: 9
2016: 33
2017: 36
2018: 3 

Kilde: Rigspolitiet, Koncern HR, pr. 31. oktober 2018.
*Årgangene 2017 og 2018 har endnu ikke færdiggjort uddannelsen, hvorfor disse ikke kan sammenlignes med de øvrige årgange.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram