Leder: Politifolk er – meget – mere værd

Forbundsformand Claus Oxfeldt
"Politifolk er mere værd, fordi vi skal kunne mere, og fordi der forventes mere af os. Vi skal have flere kompetencer. Vi er i stigende grad nøglen og løsningen af en række store samfundsmæssige problematikker." Sådan skriver forbundsformand Claus Oxfeldt i sin leder i det nyeste nummer af DANSK POLITI.
  13/2/2018

I starten af februar lancerede Politiforbundet en kampagne med sloganet ”#Vi er mere værd”.
Kampagnen kommer i forbindelse med aftaleforhandlingerne om en ny overenskomst for Politiforbundets medlemmer – også kaldet OK18.
Politifolk skal, lige som alle andre ansatte på statens område, forhandle lønstigninger over de kommende år.
Det er vigtige forhandlinger.
Det er første gang efter ti år i finanskrisens skygge, at der burde være lys forude i forhold til reelle lønstigninger.
Det er også et krav.
I de samme ti år har ministerier og arbejdsgivere strammet grebet stadig hårdere omkring de offentlige ansatte. De skal løbe hurtigere, opfylde flere krav, være dygtigere og tåle mere.
Lønnen er ikke fulgt med kravene.
Lønnen flugter heller ikke med samfundets forventninger og krav til rekruttering og kvalitet.
Når det handler om politiet, har samfundet fået meget til udsalgspris. Politifolk er mere værd.
Den del vil Politiforbundet godt gøre opmærksom på.
Vi er mere værd.
Kvalitet koster – også på lønnen.
Politifolk er ikke mere værd, fordi det er blevet hårdere eller farligere. Det er det også. Det er en samfundsproblematik, som vi på et senere tidspunkt skal have rejst en debat om. Men det er langt hen ad vejen en anden – dog beslægtet – debat.
Politifolk er mere værd, fordi vi skal kunne mere, og fordi der forventes mere af os.
Vi skal have flere kompetencer.
Vi er i stigende grad nøglen og løsningen af en række store samfundsmæssige problematikker.
Uløselige problemer havner altid hos politiet. Vi skal løse dem, vi har altid åbent, vi skal rykke ud. Vi har handlepligt, og vi kan ikke sende opgaverne videre. Tænk bare på det store psykiatriske svigt, som efterlader alt for mange uligevægtige og syge mennesker på gaden eller i betonblokkenes lejligheder, hvor de risikerer at være til fare for sig selv og andre.
Politiet samler altid op.
Vi skal levere løsninger i forhold til dybt kompliceret kriminalitet i cyberspace, i forhold til terror og sikkerhed, i forhold til bander og lokal tryghed, i forhold til en kompleks og globaliseret verden med helt nye udfordringer.
Det stiller store krav til den enkelte politiansatte og til kvaliteten af opgaveløsningen.
Det kræver, at politifolk på én gang er enormt dygtige og professionelle, men samtidig altid er i stand til at anvende dialog og menneskekundskaber som væsentligste værktøjer.
Politifolk skal kunne håndtere et magtmonopol i en stadig mere udsat virkelighed, og de skal mestre at tale tryghed og tillid op, så der sker færrest mulige konfrontationer. Det er en svær og krævende balancegang.
Det kræver høj kvalitet.
Og kvalitet koster.
Det koster også at tiltrække og fastholde.
Det er afgørende, at det samfund, de borgere og de politikere, som alle nyder godt af og har stor tillid til verdens bedste politi, også forstår, at kvalitet ikke er gratis.
Den besked, sammen med kravet om mærkbare lønstigninger, er Politiforbundets indgang til forhandlingerne om OK18.
Vi har allerede udfordringer i forhold til at rekruttere – her gavner lønniveauet og SU i elevtiden ikke. Slet ikke holdt op mod arbejdsmiljøet og de krav, som stilles fra det øjeblik politifolk træder ind på Politiskolen og i resten af deres karriere. Det bliver sandsynligvis også sværere at fastholde politifolk. Vi skal sikre, at politikerne og arbejdsgiveren forstår de problemer.
I skrivende stund er forhandlingerne om OK18 dog ikke lette.
Det kan gå alle veje – også mod konflikt. Moderniseringsstyrelsen virker ikke indstillet på at tænke fremad, men kun på at spare mest muligt. De har så vidt under disse forhandlinger ”kvitteret” for ti års ansvarlig tilbageholdenhed ved at kalde det offentlige for lønførende. I bedste fald strategisk spin, i værste fald kolossal fejlfortolkning af virkeligheden og samfundets egentlige værdier.
Der er ikke forståelsen af, at en positiv udvikling på lønnen hos de offentligt ansatte også er kolossalt værdiskabende for resten af samfundet.
God offentlig service og en velfungerende offentlig sektor er bedste betingelse for vækst.
At tryghed og tillid er den bedste muld for vækst og innovation. Det giver os frihed til at tænke, mod til at bygge op, mulighed for at skabe.
Det hænger sammen.
Vi er den tillid værd – efter ti års ansvarlig tilbageholdenhed. Vi har vist samfundsansvar ved at indgå overenskomster under hensyn til situationen og usikkerheden.
Nu er tiderne nye.
Vi er mere værd.
Meget mere værd.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram