Nytårsinterview - Vi skal holde sammen på dansk politi

- Politikerne siger, at de gerne vil bevare dansk politi. De vil gerne bevare værdierne, som dansk politi repræsenterer. Og hvis vi får svært ved at rekruttere folk, så bliver de nødt til at se på, hvordan vi gør det mere attraktivt at blive ansat i dansk politi. Der er kun én vej. Det er at sikre en bedre arbejdsplads.
Vil kollegerne mærke, at arbejdsbyrden letter, eller handler det stadig om at ”bide tænderne sammen”? Hvad kommer der til at ske til OK18, og hvor er Politiforbundet på vej hen? Forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann giver her deres bud på det kommende år for dansk politi og for Politiforbundet.
  16/2/2018

Interview: Stine Svarre Gaardhøj
(Klik for at læse artikel som pdf) 

Året er endnu ved sin begyndelse, men intet tyder på, at 2018 vil blive et mindre begivenhedsrigt år for dansk politi og for Politiforbundet end 2017. Der er rekordhøjt optag på Politiskolen og dermed udsigt til, at der kommer flere kolleger i både 2018 og 2019, men betyder det, at man kan begynde at se lys for enden af tunnelen?

Der er stadig meget, der skal gøres, når det kommer til at holde sammen på dansk politi i forhold til arbejdsmiljø, overarbejde, rekruttering af nye politistuderende samt at få prioriteret tid til efter- og videreuddannelse, som politikerne har lovet. Det er forbundsformanden og næstformanden enige i.

Noget af det vigtigste i 2018 for Politiforbundet er fortsat at sikre, at man ikke giver slip på de kerneværdier, som dansk politi bygger på, og som er noget helt fundamentalt, mener forbundsformand Claus Oxfeldt. Men også uforudsigelighed og udefrakommende omstændigheder er noget, som kan påvirke politiet, for eksempel hvis andre faggrupper overtager flere af politiets arbejdsopgaver.

- Man ser i hele verden, at man er parat til at udfordre politiet. Der er ikke længere noget, der er ”helligt”. Der er stort set ikke nogle opgaver, der ikke kan overtages af andre, mener mange politikere – det er en udfordring, vi kæmper med. Så vi skal holde sammen på det politi, vi kender, og sikre, at vi ikke giver slip på politiets unikke kunnen, for vi har kun borgerne som medspillere, så længe de har tillid til os, siger Claus Oxfeldt.


Der bliver igen i 2018 pres på antallet af polititimer i foråret og sommeren. Udenrigsministermøde, VM i Ishockey og Folkemødet på Bornholm vil lægge beslag på mange politifolk. Politiforbundet er hvert år til stede med tillidsmandsberedskab og politisk påvirkning på Bornholm. Her et foto fra Folkemødet i 2017. 

Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv
Der har nu i tre år været et forhøjet beredskab i dansk politi, og det har for mange kolleger kostet hårdt på hjemmefronten, når vagter omlægges med kort varsel, eller man skal udlånes til andre kredse i længere perioder. Derfor nævner forbundsformanden også, at en af de primære udfordringer stadig er at få skabt bedre balance for kollegerne mellem arbejde og privatliv.

- Det er afgørende, at kollegerne kan have en forventning om at holde fri i de weekender, hvor de er sat ud til fri. Og den gode nyhed er, at der nu er ved at ske en gradvis udvidelse af politistyrken. Indtil vi er oppe på et niveau, hvor tingene hænger sammen, så handler det om prioritering, og det vil det også gøre i 2018, siger Claus Oxfeldt.

Vi bliver flere
Politistyrken øges over de kommende år, senest ved vedtagelsen af finansloven for 2018, hvor det blev besluttet, at politistyrken skal udvides med netto 300 politifolk over to år. Formandskabet er meget tilfredse med, at det nu går i den rigtige retning – noget som Politiforbundet har kæmpet for i årevis. Men de udtrykker også bekymring for, at det bliver svært at rekruttere politistuderende i fremtiden. De nævner blandt andet de små ungdomsårgange og finanskrisens ophør.

De er begge opsatte på, at få fjernet SU’en, sådan at de politistuderende får løn under hele uddannelsen. Der er faktisk allerede en dialog i gang med politikerne på Christiansborg.

- Politikerne siger, at de gerne vil bevare dansk politi. De vil gerne bevare værdierne, som dansk politi repræsenterer. Og hvis vi får svært ved at rekruttere folk, så bliver de nødt til at se på, hvordan vi gør det mere attraktivt at blive ansat i dansk politi. Der er kun én vej. Det er at sikre en bedre arbejdsplads. Men man skal måske også se på nogle incitamenter til de unge mennesker. Vores budskab i Politiforbundet er, at politikerne må forholde sig til, at SU er med til at begrænse ansøgerfeltet, udtaler Claus Hartmann.


"Vi har svært ved at forstå innovations-minister Sophie Løhdes regnestykke om, at vi nærmest har haft lønfest i det offentlige. Det tager vi skarpt afstand fra. Men Moderniseringsstyrelsen har nok det modsatte synspunkt. Det er noget af det, vi er oppe i mod", fastslår Politiforbundets næstformand.

Tid til efter- og videreuddannelse
I 2018 kommer Politiforbundet til at holde øje med det nye koncept for efter- og videreuddannelsen. Der er en løbende kontakt med Rigspolitiet omkring uddannelsesforløbet og om, hvordan Rigspolitiet vil sikre, at kollegerne får tilbudt efteruddannelse med den nuværende ressourcesituation i dansk politi. Flerårsaftalen tilsiger, at der skal ske en generel opkvalificering af dansk politi. Formandskabet peger på udfordringerne omkring at få prioriteret tiden til efter- og videreuddannelse ude i en travl hverdag, men at behovet er stort i en tid med opgaveglidning, og hvor politiets arbejde bliver mere og mere specialiseret. Og med en forkortet basisuddannelsen til to år, så det er uhyre vigtigt, at efter- og videreuddannelsen bliver en realitet.

- Vi kan godt forstå, at der er en naturlig skepsis rundt om i landet i forhold til efter- og videreuddannelse, for hvordan skal man finde tid til det, når man er så presset i dagligdagen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at presse på, så der sker noget. Heldigvis er det et politisk krav, og det vil vi holde fast i, udtaler Claus Oxfeldt.

Politiet skal også i fremtiden være det naturlige valg til at løse politiopgaver. Og Politiforbundet vil fortsat kæmpe for, at fagligheden kan følge med blandt andet inden for den teknologiske udvikling og med det faktum, at de kriminelle bliver dygtigere.

Mere i løn
En af de helt store kampe i første del af 2018 er overenskomstforhandlingerne om mere i løn – for politiet, men også for de øvrige statsansatte. Claus Hartmann nævner vigtigheden af at få forhandlet en højere i løn til kollegerne. Det er forbundets første prioritet her-og-nu.

- Vi har svært ved at forstå innovationsminister Sophie Løhdes regnestykke om, at vi nærmest har haft lønfest i det offentlige. Det tager vi skarpt afstand fra. Men Moderniseringsstyrelsen har nok det modsatte synspunkt. Det er noget af det, vi er oppe i mod, udtaler Claus Hartmann.

Overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 har været meget beskedne, så der er ingen tvivl om, at det er afgørende for medlemmerne at få en lønstigning, der kan mærkes. Formandskabet er helt enige i, at mere i løn er altafgørende, men at det samtidig bliver en benhård øvelse.

- Man skal huske på, at vi er en del af et større forhandlingsfælleskab, nemlig CFU med 180.000 statsansatte. Vi forhandler ikke overenskomst alene. Det bliver man nødt til at acceptere. Men vi har for første gang i mange år stillet krav om en organisationspulje, så vi kan lave et lønprojekt, der kan ramme lidt bredere, end lokallønnen gør, forklarer Claus Oxfeldt.

Forventningen for OK18 er dog minimum en generel lønramme på syv procent over tre år svarende til, hvad man har fået forhandlet hjem på det private område.


"Vi kan godt forstå, at der er en naturlig skepsis rundt om i landet i forhold til efter- og videreuddannelse, for hvordan skal man finde tid til det, når man er så presset i dagligdagen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at presse på", siger Claus Oxfeldt.

Vi skal tættere på medlemmerne
I efteråret 2017 og starten af 2018 har Claus Oxfeldt og Claus Hartmann været på dialogtur rundt i alle politikredse i hele landet. De fremhæver begge den store betydning af at komme ud og få dialogen ansigt til ansigt med kollegerne. Der har været et stort fremmøde alle steder i landet, og selvom mange har fortalt om, hvor skoen trykker, og hvad de er utilfredse med, så synes Claus Oxfeldt og Claus Hartmann begge, at stemningen trods alt har været positiv. Faktisk mere positiv end sidst de var på rundtur for fire år siden. 

- Det er fantastisk at opleve, at så mange kolleger er mødt op for at fortælle om deres udfordringer, og man kan mærke, at de alle sammen stadigvæk brænder for deres arbejdsplads. De er så dedikerede. Men de er også bekymrede for den udvikling, dansk politi er inde i. De er bekymrede for kerneværdierne. Vi er kommet for langt væk fra borgerne, siger Claus Hartmann.

Det er noget, Claus og Claus har hørt mange steder. Kollegerne er frustrerede over, at de ikke har tid til at løse deres opgaver tilfredsstillende. Mange sager bliver henlagt, fordi der ikke er tid til dem, så det kan være svært at leve op til eget ønske om en høj faglighed.

Claus Oxfeldt fremhæver værdien af at komme ud til medlemmerne sammen med den lokale foreningsformand og bestyrelsesmedlemmer, som et samlet forbund, der står sammen. 

- Vi vil sætte det endnu mere i system og ikke bare ”nøjes” med en rundtur hvert fjerde år. Vi skal fremadrettet blive endnu bedre til at lytte til hinanden. Og så vil jeg gerne fremhæve værdien af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den lokale forening. Vi er ét forbund, og det har været rigtigt godt at tage turen rundt sammen som et hold, siger Claus Oxfeldt.

Dette leder automatisk snakken videre til arbejdet med medlemstilfredsundersøgelsen, som også er et stort udviklingsområde for Politiforbundet i den nye år. 


"Vi skal holde sammen på det politi, vi kender, og sikre, at vi ikke giver slip på politiets unikke kunnen, for vi har kun borgerne som medspillere, så længe de har tillid til os", fortæller forbundsformanden.

Mere ud på ”ølkassen”
Medlemmernes dom over Politiforbundet var til at tage at føle på, da resultaterne fra medlemsundersøgelsen kom ind i efteråret 2017. I grove træk scorede Politiforbundet lavt i medlemstilfredshed (se artikel på side 48). Det tager formandskabet meget seriøst, og derfor er arbejdet med at udvikle fremtidens politiforbund allerede sat i gang. Der har været drøftelser i hovedbestyrelsen og senest en hel temadag med et grundigt arbejde om, hvordan Politiforbundet skal arbejde videre. 

- Vi må desværre konstatere, at vi åbenbart er kommet for langt væk fra medlemmerne. Vi skal forbedre samarbejdet med vores lokale repræsentanter, hvis vi skal forklare vores handlinger om, hvordan vi er udfordret på bestemte områder, eller hvorfor vi er gået på kompromis. Vi skal mere ud på ”ølkassen” og se medlemmerne i øjnene, siger Claus Hartmann.

Det er en fælles indsats, der skal til, for at afstanden mellem medlemmer og forbund bliver mindre, pointerer formandskabet.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram