OK18-status: Vi skal have en reallønsfremgang

Der forhandles netop nu på højtryk om den kommende overenskomst på statens område, som omhandler alle Politiforbundets medlemmer.
  21/2/2018

Parterne ligger fortsat meget langt fra hinanden. Det er CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der forhandler på vegne af 180.000 statsansatte, inklusiv Politiforbundets medlemmer. 

De store udfordringer ligger blandt andet i, at innovationsminister Sophie Løhde (V), har det udgangspunkt, at de offentligt ansatte skylder op mod seks milliarder lønkroner, som hun mener, de har fået mere end de privatansatte siden 2008. Det er ikke en lønudvikling, CFU kan genkende. 

- Det er skuffende, at vi skal kæmpe for en værdig løn til vores medlemmer. Vi har sammen med de øvrige statsansatte været samfundsansvarlige ved de seneste tre overenskomster i 2011, 2013 og 2015, hvilket har betydet, at vi har accepteret minimale overenskomstresultater. Men nu vil man ikke belønne de offentligt ansatte på trods af, at såvel statsminister som finansminister har tilkendegivet ved flere lejligheder, at finanskrisen er overstået, og at Danmarks økonomi er god, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

Der er enighed på tværs af fagbevægelsen og i CFU om at stå fast på hovedkravet om mere i løn. Det bakker alle op om som forudsætning for at lande en fornuftig overenskomst. 

- Politiet har været i en særlig situation gennem de seneste tre år, som har resulteret i, at Politiforbundets medlemmer har ydet en helt ekstraordinær indsats, men nu vil man ikke belønne dem. Det er respektløst. Det er helt afgørende, at vores medlemmer nu får en reallønsfremgang. Med Moderniseringsstyrelsens tilgang kan jeg være meget i tvivl, om det kan lade sig gøre at lande en aftale. Men vi har is i maven, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Forhandlingerne fortsætter frem til den 28. februar, med mindre der bliver indgået en aftale forinden, eller de ender i sammenbrud. Hvis der ikke er landet en aftale, vil der i første omgang blive forhandlet i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden vil forsøge at mægle sig frem til et resultat. Her skal der dog også være enighed fra begge parter. Lykkes det ikke, kan en konflikt være eneste udvej.

Se forbundsformandens video om status på OK18 her eller gå til www.youtube.com/politiforbundet

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram