Av min ryg! Smerter i forbindelse med brug af skudsikre veste bliver gransket

Terrortrussel, bandekrig og bevogtningsopgaver har bevirket, at flere og flere politifolk må bære skudsikker vest i løbet af arbejdsdagen. Men den tunge vest giver problemer med ryg og lænd hos flere kolleger – også blandt de yngre. Derfor har Politiforbundets ansvarlige for arbejdsmiljø, Michael Bergmann Møller og forbundssekretær Flemming Olsen, kontaktet Rigspolitiet for i fællesskab at indsamle nærmere viden om, hvordan brugen af skudsikre veste i hverdagen påvirker kroppen.
  19/1/2018

Er det primært ved ind- og udstigning af bilerne, at der eventuelt sker et vrid?
Er det, når man står stille for længe med vesten på, eller sidder fastlåst i bilsædet, at lænd og ryg belastes  mest? Skyldes det en kombination af flere ting – for eksempel den enkelte politimands/-kvindes fysik?
Eller…?

- Indsamlingen af viden via en fokusgruppe er forarbejdet til, at vi forhåbentligt kan få tilkendt midler til forskning gennem et ph.d.-projekt. Der er behov for mere viden på området. Blandt andet om den fysiske belastning af skelettet, når man gennem længere tid bærer skudsikker vest, fortæller forbundssekretær Flemming Olsen.

Politiforbundet har sidste år sendt ”følere” ud til andre europæiske politiforbund for at høre, hvorvidt de ligger inde med relevant forskning på området. Men det er meget sparsomt, selvom flere forbund tilkendegiver, at de også oplever problemer med ryg- og lændesmerter hos deres medlemmer i forbindelse med brug af skudsikre veste. 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram