Nyt om uniformering og udrustning

Politiforbundet afholdt den 28. september 2017 en temadag for 70 medlemmer fra hele landet vedrørende uddannelse, udstyr, uniformering og udrustning. Temadagen resulterede i et idékatalog, som i oktober 2017 blev fremsendt til Center for Flåde og Materielstyring (CFM).
  29/1/2018

Du kan se hele idékataloget ved at henvende dig til din lokale politiforening.

CFM har siden bearbejdet Politiforbundets inputs.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra politiskolen, politiområdet, politihundene, linjechefer fra beredskabet, CFM og Politiforbundet. Der har været holdt tre møder i arbejdsgruppen, og der er planlagt en række møder frem mod sommeren 2018.

Målet er, at arbejdsgruppen kan komme med et oplæg til en opdateret basispakke, samt oplæg til uniformering af hundeførere, skydeledere og -instruktører. Efterfølgende er ambitionen at komme med inputs til udstyrspakker til civil tjeneste, herunder obs-folk, efterforskere, specialpatruljer, marsikpol, grænseindsats, indsatsledelse, dialog og cykelpatrulje.

Arbejdsgruppen er nu ved at være klar med et bud på en basispakke til uniformerede kolleger. Det vurderes, at behovet for en ny basispakke er mest presserende.

Her er nogle af Politiforbundets pejlemærker til basispakken:

  • Flerlags patruljejakke
  • Fleksible patruljebukser
  • Polo-shirt med korte og lange ærmer 
  • Fodtøj, der er vandtæt
  • Undertøj - kort og lang model 

Når det er besluttet, hvilke uniformsgenstande den nye basispakke skal bestå af, bliver der nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af kolleger, der til dagligt benytter uniformen. Arbejdsgrupperne skal være med til at ”designe” de enkelte uniformsgenstande.

De nye uniformsgenstande bliver indført, når eksisterende udbud udløber eller skal fornyes. Det skal dog understreges, at den endelige beslutning vedr. ændringer af basispakken foretages af rigspolitiets direktion.

Der gennemføres test af førings- og bæremidler i maj/juni 2018 samt test af veste i juni 2018.

Følgende kredse er udtaget til test: Syd- og Sønderjyllands Politi, Fyns Politi og Københavns Politi. Der er udtaget ca. 60 kolleger til at medvirke til testen herunder livvagter og kolleger fra AKS.

Hundeførere, skydeledere og -instruktører er ikke en del af ovennævnte idékatalog, da disse to grupper har særskilte ønsker, som kan læses i særskilte dokumenter. Kontakt din lokale politiforening, hvis du vil høre mere om dette.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram