Politiforbundet siger ja til LO/FTF-fusion

En fusion af LO og FTF er både en nødvendig fremtidssikring og en stor styrkelse af muligheden for at få indflydelse og blive hørt. Det mener Politiforbundets Hovedbestyrelse, der i dag enstemmig vedtog at bakke op om en fusion mellem de to hovedorganisationer.
  24/1/2018

Forinden havde hovedbestyrelsen en grundig drøftelse af fordele og ulemper, hvis man henholdsvis sagde ja eller nej til en fusion mellem LO og FTF. Fordelene vejede tungest.

Hovedargumenterne for fusionen er blandt andet, at man med én samlet hovedorganisation, med tilsammen 1,5 millioner medlemmer, vil få styrket den politiske indflydelse, ligesom der vil blive lyttet mere til en større hovedorganisation. Man vil også få flere forhandlingsmuskler, især i forbindelse med afgørende forhandlinger.

 - Jeg er meget tilfreds med den opbakning, som Politiforbundets Hovedbestyrelse er kommet med. Der er ingen tvivl om, at vi vil stå stærkere sammen i en ny, fælles hovedorganisation. Størrelse og styrke betyder noget, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

Den danske model under pres
Modparten er nemlig blevet sværere at forhandle med. Det har organisationerne set mange eksempler på gennem de seneste år, hvor den danske model har været under pres. Store dele af fagbevægelsen oplever desuden svigtende medlemstal. Én samlet og stærk stemme vil derfor kunne råbe mere kraftfuldt over for en til tider ikke-lydhør modpart. Der vil blive dannet et tættere bånd mellem lønmodtagerne på  det offentlige og private arbejdsmarked.

 - Vi skal frem til april-maj 2018 for at få en afgørelse på, om fusionen bliver vedtaget eller ej. FTF holder kongres i foråret 2018, og her bliver det endeligt besluttet, om forlovelsen ender lykkeligt. Hvis FTF’s kongres stemmer nej, vil det være en ny situation med et FTF, der skal finde sig selv på ny, da nogle af de store forbund har meldt ud, at de så vil finde nye veje. Bliver det et ja, vil det fælles politiske og økonomiske grundlag samt vision og mission, som er blevet udarbejdet af den politiske styregruppe, træde i kraft, forklarer forbundsformand Claus Oxfeldt.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram