75 år med fremmede sproggloser, kulturrejser og opsparing

Kontorleder Anders Pilegaard og de to administrative medarbejdere, Karina Eltong Krebs (tv) og Anja Riis Østergaard, er det daglige team i Politiets Sprogforbund anno 2018.
10. juni i år fejrede Politiets Sprogforbund 75 års jubilæum. Sprogundervisning er stadig eftertragtet blandt politifolk, ligesom de i stor stil stadig sparer op gennem Sprogforbundet. Det 75. år bliver dog året, hvor de økonomiske rammer for den frivillige sprogundervisning ændres. Udbudsregler kommer på tværs for Rigspolitiets hidtidige praksis med at betale for undervisningen.
  26/6/2018

Do you speak english? Sprechen Sie deutch? Parlez-vous francais?

Mange politifolk har gennem årene brugt deres fritid på at få et større ordforråd i engelsk, tysk og fransk, eller har stiftet bekendtskab med et helt nyt fremmedsprog som italiensk, spansk, rumænsk eller arabisk. Sprogkundskaber er gode at besidde til udlandsrejsen. Men det er også en vigtig del af politiværktøjskassen – ikke mindst i en globaliseret verden med grænseoverskridende kriminalitet. Som udsendt i internationale missioner skal man desuden kunne begå sig på missionssproget, endda ofte på skrift. Derfor er de skriftlige kurser i engelsk og fransk også populære blandt kollegerne.

Politiets Sprogforbund har nu gennem 75 år tilbudt sprogkurser til dets medlemmer, som er ansatte i politi- og anklagemyndighed. Undervisningen foregår som klassisk holdundervisning, via Skype eller som selvstudie ved hjælp af lydbøger. I de kommende år vil bøgerne i høj grad blive erstattet af elektroniske materialer, og kursisterne skal selv medbringe pc’er eller tablets. 

Et ønske om ensartethed
Sprogundervisningen inden for dansk politi kan faktisk spores helt tilbage til 1909, da der i regi af Københavns Politiforening blev taget initiativ til en politiskole i hovedstaden. Her blev der, foruden almindelig politikundskab, også undervist i dansk og fremmedsprog.

Men først i anden halvdel af 1920’erne blev der oprettet et egentlig sprogkursus, hvor politifolkene kunne modtage undervisning i engelsk og tysk i deres fritid.

I 1931 stiftedes Sprogforeningen i København. Efterfølgende blev der oprettet sprogforeninger fordelt over hele landet, fordi alle kunne se nødvendigheden i, at de politiansatte havde kendskab til andre sprog.

Efterhånden blev der behov for en mere ensartet planlægning og gennemførelse af den frivillige sprogundervisning i politiet, og derfor så Politiets Sprogforbund dagens lys den 10. juni 1943.

Forbundet blev stiftet ved et møde i Århus, hvor repræsentanter for 26 politikredse var til stede. 

Da tysk røg ud i kulden
Den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, og den deraf følgende samarbejdspolitik med besættelsesmagten, betød, at der opstod et stort behov for gode tyskkundskaber i politiet, og der blev oprettet adskillige tyskhold landet over. Omkring 3.200 politifolk gik til tyskundervisning i Sprogforbundets lokalafdelinger i 1943 – svarende til 40 procent af den samlede politistyrke.

Alt arbejde inden for Sprogforbundet blev dog sat på pause, da politiet blev interneret den 19. september 1944. Sprogundervisningen kom først i gang igen i efteråret 1945, og udbuddet af sprogkurser var et indblik i den nye verdensorden: Russisk var på skemaet, mens ingen politifolk ønskede at lære tyske gloser. Engelsk var til gengæld i høj kurs. 


I efterkrigstiden blev sprogundervisning obligatorisk under politiuddannelsen. Politieleverne skulle bestå sprogprøver, hvilket udløste diplomer og sprogmærker. Sprogmærkerne skulle bæres på uniformen, og tanken var, at turister tydeligt kunne se, hvilke fremmedsprog politibetjenten mestrede.
Foto: Anders Lundager Madsen

At rejse er at leve – men først skal der spares op
Politiets Sprogforbund tæller i dag omkring 13.500 medlemmer. Mens sprogundervisningen stadig er forbundets absolutte kerneydelse, så er det Rejsesparefonden, som har været det mest populære tilbud blandt Sprogforbundets medlemmer gennem tiderne. I Rejsesparefonden står i dag et velpolstret beløb og venter på, at medlemmerne ønsker at hæve deres opsparing til en større rejse, en konfirmation, et bryllup eller noget helt fjerde.

Rejsesparefonden blev oprettet i 1946 for at give medlemmerne en mulighed for at sætte penge til side til en god rente. Man får automatisk trukket det ønskede beløb fra lønnen og indsat på sin konto i Sprogforbundet. Dog maksimalt 6.000 kroner om måneden.

I begyndelse måtte man kun benytte opsparingen til rejseformål, men siden 1951 må medlemmerne bruge den til ”ethvert opsparingsformål”, som der står i vedtægterne. 

Fond til studierejser
Rejseaktiviteter er en vigtig del af Sprogforbundets DNA. Inden charterturismen for alvor tog fart i 60’erne og 70’erne var det ikke enhver beskåret at rejse udenlands. Men Politiets Sprogforbund har altid haft den holdning, at det er vigtigt at kende et lands kultur og skikke, når man er i gang med at lære sproget. Derfor arrangerede Sprogforbundet sin første studietur i 1946 til England. Den næste fandt sted i 1948 til Holland.

Samme år blev Rejselegatforeningen desuden oprettet, hvis formål var at give heldige medlemmer af ordningen
økonomisk mulighed for at rejse udenlands. Uddelingen af legater à 400 kroner stykket foregik ved lodtrækning.

Det var også i 1948, at Sprogforbundets Hovedbestyrelse etablerede Politiets Studierejseudvalg med en tilhørende fond, som forskellige ”politikasser” og staten bidrog til. Fonden gav Studierejseudvalget mulighed for at sende danske politifolk af sted på studierejser. Ofte blev rejserne arrangeret med det pågældende lands politi, hvilket gjorde rejserne billigere, fordi deltagerne kunne sove i en lokal gymnastiksal eller lignende. Den første fællesrejse med midler fra fonden blev gennemført i 1950 og gik til Skotland. Efter endt studierejse var det obligatorisk for deltagerne at skrive en opgave om den indsigt, man havde fået i de udenlandske politikorps arbejdsmetoder. Opgaverne kunne efterfølgende lånes af videbegærlige kolleger.

I dag uddeler Politiets Studierejsefond årligt et antal rejsestipendier à 5.000 kroner til tjenestemænd og overenskomstansatte i politiet. De kan enten anvendes til enkeltrejser eller grupperejser på omkring en uges varighed. I 2018 er der uddelt 27 stipendier, og rejserne går blandt andet til Ungarn, Italien, England og Tyskland, mens de politifaglige emner spænder fra civilansattes rolle i politiet, it-kriminalitet og borgernær kriminalitet over menneskesmugling, radikalisering og sikringsopgaver. 

En overlever
Når man som forbund runder et skarpt hjørne, er det helt naturligt både at kaste et blik tilbage på historien og se fremad. Vil der eksempelvis også være et Politiets Sprogforbund om 75 år?

Ja, lyder det klare svar fra Otto Stenberg Jensen, der er mangeårigt medlem af Sprogforbundets Hovedbestyrelse. Siden 2013 har han været kontorleder i Sprogforbundet, men er netop gået på pension.

- Der er til stadighed en stor søgning til vores sprogkurser. Vi har da også forsøgt at følge med tiden, så man for eksempel kan undervises over Skype i dag, for det kan da godt være svært at samle et hold i provinsen. Med mindre der bliver opfundet et fælles verdenssprog, tror jeg, at mange kolleger fortsat vil ønske at dygtiggøre sig i sprog. Vi har dog også mange, der kun er medlemmer for at kunne benytte sig af opsparingsmuligheden. Den del lever i bedste velgående, og det skal den nok også gøre i fremtiden, spår Otte Stenberg Jensen. 


”Politiets tolk” var navnet på en lommeparlør, som Sprogforbundet udgav i 1944. Et opslagsværk, som politifolkene kunne have med sig, og som indeholdt relevante sprogoversættelser for politiarbejdet. Eksempelvis bildeles navne på engelsk, tysk og fransk. I dag er Sprogforbundets mest kendte publikation nok den grønne lommebog, der dog er skrumpet gevaldigt i størrelse hen over årene i takt med, at internettet har gjort sit indtog. Foto: Politimuseet

Økonomiske forandringer på vej
Formand for Sprogforbundets Hovedbestyrelse, Michael Flemming Rasmussen, er enig i Otte Stenberg Jensens fremtidsbetragtninger.

Dog kommer det 75. jubilæumsår til at byde på økonomiske forandringer. Der skal findes en anderledes finansieringsmodel for sprogundervisningen. Hidtil har Rigspolitiet betalt kostprisen for selve undervisningen, og derfor har undervisningen været gratis for deltagerne. Det er nemlig også i Rigspolitiets favør, at medarbejderne bruger deres fritid på at lære fremmedsprog. Desuden har Rigspolitiet kunnet bestille målrettede kurser gennem Sprogforbundet til eksempelvis medarbejdere, der skal på mission eller lignende.

Men skærpede udbudsregler spænder nu ben for den praksis. Det fortæller Michael Flemming Rasmussen.

- Hovedbestyrelsen er i færd med at finde en anden økonomisk model for sprogundervisningen. Men det gode samarbejde med Rigspolitiet skal nok fortsætte på den ene eller anden måde, siger forbundsformanden, der til daglig er politiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi. 

Anderledes rejser
Den 75-årige ”dame” har dog ikke tænkt sig at gå i stå på grund af de p.t. uvisse økonomiske rammer. I øvrigt er der helt vandtætte økonomiske skotter mellem sprogundervisningen, opsparingsaktiviteterne og rejseaktiviteterne.

I støbeskeen ligger et nyt samarbejde mellem Sprogforbundet og Dansk Politiidrætsforbund samt International Police Association (IPA). Sidstnævnte er verdens største politiorganisation med omkring 400.000 medlemmer i 66 nationer over hele verden – heraf omkring 9.500 danske medlemmer.

- Vi ønsker hele tiden at forny os, og gennem et samarbejde med IPA og Dansk Politiidrætsforbund har vi mulighed for at arrangere nogle anderledes grupperejser, som vi hver især ikke har kræfterne til. Det kunne for eksempel være en grupperejse, hvor Formel-1 var omdrejningspunktet, eller en dykkerferie til Caribien. Vi kalder det for P-events og håber at kunne udbyde rejserne fra foråret 2019, fortæller Michael Flemming Rasmussen.

75-års jubilæet den 10. juni blev fejret uden hverken udenlandsrejser eller fremmed sproggloser – Hovedbestyrelsen tog en tur i Tivoli med deres ægtefæller samt Sprogforbundets æresmedlemmer. 

(Skriftlige kilder: Politiets Sprogforbunds 75-års jubilæumsskrift og artikel fra DANSK POLITI, nr. 5-1993.)

I forbindelse med jubilæet har Politiets Sprogforbund udgivet et jubilæumsskrift, der kan downloades via forbundets hjemmeside (politiets-sprogforbund.dk). Medlemmer, der ønsker et trykt eksemplar af jubilæumsskriftet, kan henvende sig til lokalformanden for Politiets Sprogforbund eller hente et eksemplar på Sprogforbundet kontor, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. i København.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram