Det må aldrig være farligt at gå på arbejde!

Politiassistent Michael Palmgren Madsen berettede om situationer, hvor det er særligt farligt at passe sit arbejde - nemlig når politiet rykker ud til psykisk syge personer.
Alle skal kunne gå trygt på arbejde uden at frygte for liv, lemmer eller psykisk chikane. Det må aldrig blive samfundsmæssigt acceptabelt, at en politimand, en fængselsbetjent, en socialpædagog eller andre skal kunne ”tåle mosten”, blot fordi vedkommende er arbejdstager i det offentlige. Der skal politisk handling på området.
  15/6/2018

Sådan lød budskabet fra fire faglige organisationer, herunder Politiforbundet, der havde forenet kræfterne under folkemødedebatten ”Når det bliver farligt at gå på arbejde”, der løb af stablen fredag formiddag.
I panelet diskuterede forbundsformand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, forbundsformand for Fængselsforbundet, Kim Østerby, næstformand for Socialpædagogerne, Marie Sonne, og arbejdsmiljøansvarlig i FOA, Jens Nielsen, hvordan man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø for de offentligt ansatte. 

Det står nemlig slemt til.
Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er fordoblet siden 2011. Det skyldes en kombination af flere ting. Blandt andet en forråelse i samfundet, dalende autoritetstro og besparelser på det psykiatriske område.

De blev jo ikke født farlige…
Sidstnævnte kunne sosu-assistent og tidligere ansat på botilbuddet Lindegården, Mia Hansen, nikke genkendende til. Hun har selv oplevet flere voldelige overfald, og i 2016 blev hendes kollega dræbt.
- Volden fra beboerne kommer jo ikke ud af ingenting. Den sker i afmagt, fordi personalet ikke længere har tilstrækkeligt med tid til at give den nødvendige nærhed og omsorg. Vi er som samfund med til at skabe disse farlige personer – de blev ikke født sådan, berettede Mia Hansen under debatten.Sammen med politiassistent i Nordjyllands Politi, Michael Palmgren Madsen, var hun inviteret til at give publikum et indblik i hverdagens farlige situationer som offentligt ansat.
Michael Palmgren Madsen kunne berette om en politihverdag, hvor man i stigende grad rykker ud til episoder med psykisk syge personer.
- De fylder meget i vores arbejde. Jeg synes, at vi er ret godt uddannet til at håndtere de scenarier, vi nu udsættes for som politifolk, men de psykiske syge er meget svære at aflæse, og vi har oplevet nogle rystende episoder i Nordjyllands Politi, hvor politifolk var tæt på at blive slået ihjel, fortalte politiassistenten og fællestillidsmanden i det nordjyske beredskab.

Dømmes ude af befolkningen
Men hvad skal der så til for, at man hverken skal frygte vold eller trusler, når man som offentligt ansat passer sit arbejde?
Først og fremmest skal det samfundsmæssigt være totalt uacceptabelt. Det skal italesættes igen og igen over for politikerne, at det ikke er et sådant samfund, borgerne ønsker. En slags folkebevægelse a la #MeToo-kampagnen, der råber Christiansborg op.

Og så skal det også gerne visualiseres, at det rent faktisk kan betale sig at sende ressourcer efter psykiatrien. For hvis der er tid, hænder og rette pleje på området, vil færre ende med at udøve vold – mod tilfældige eller fagpersoner. Politiet kan bruge sine kræfter på kerneopgaver, og forhåbentligt bliver der færre i fængslerne med diagnoser.

Sådan lød nogle af buddene fra paneldeltagerne. I det hele taget var der stor vilje til fællesfodslag mellem Politiforbundet, Fængselsforbundet, FOA og Socialpædagogerne, som med fredagens fælles debatarrangement på folkemødet har taget det første skridt til et bredere og dybere samarbejde for at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljør.
For det er i fællesskab - på tværs af faglighederne - at løsningerne skal findes, var der bred enighed om.

- INGEN må opleve vold eller trusler om vold, når de går på arbejde. Jeg er faktisk ligeglad med, om vi taler det offentlige eller private arbejdsmarked. Inden for det offentlige område foreslår jeg helt konkret, at vi sætter særligt fokus på problematikken i den kommende nye hovedorganisation, sagde forbundsformand Claus Oxfeldt med henvisning til fusionen mellem LO og FTF.

Du kan se hele debatten via livestreaming på Politiforbundets Facebookside.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram