Leder: Gode tegn i tiden

Forbundsformand Claus Oxfeldt
Der sker meget i dansk politi i øjeblikket. Heldigvis en hel del med positivt fortegn, skriver forbundsformand Claus Oxfeldt i sin seneste leder i fagbladet DANSK POLITI.
  20/6/2018

Vi er i gang med at udvide politistyrken, så den med udgangen af 2019 igen tæller 11.100 politifolk – samme antal, som da det faste normativ blev ophævet i 2011.

I årene efter 2011 raslede antallet af politifolk ned, og derfor ramte krisen i forlængelse af terroranslag og grænsekontrol i 2015-2016 ekstra hårdt, fordi der allerede manglede polititimer. Det var dyre år for samfundet og for de politifolk, som oplevede rovdrift på deres arbejdstid og faglighed for at få vagtplaner til at hænge sammen.

I alle de år var Politiforbundet ene om at advare om de ødelæggende konsekvenser af udviklingen. Desværre fik vi ret. Nu er der heldigvis en udbredt erkendelse af, at politistyrken skal udvides – også i øverste ledelse og blandt politikere.

På den måde oplever vi, at flere og flere erkendelser er ved at bundfælde sig og uhensigtsmæssige forandringer ved at blive rullet tilbage. Der er en helt ny forståelse af værdien af nærhed og faglighed. Af at politifolk er til stede lokalt og i dialog med borgerne. At politiet deltager i forebyggende indsatser og i tæt samarbejde med blandt andre kommunerne.

Det skaber tryghed og tillid, og det løser mange problemer.

Når justitsminister Søren Pape Poulsen under Folkemødet på Bornholm bekendtgjorde, at regeringen vil have 100 politifolk ud lokalt, så er det en forlængelse af Politiforbundets ønske om et politi, som også har tid til nærvær og som ikke trækkes væk fra borgerne.

Det er et af flere lovende tegn. Tegn på at der bliver lyttet til Politiforbundet og fokuseret på politifolkenes faglighed og værdi.

Det fremgår også tydeligt af de justeringer af politiets grunduddannelse, som blev offentliggjort i denne måned. Fra august vil uddannelsen blive udvidet med fire måneder – med mere tid til og fokus på faglighed og til at ruste eleverne bedre til efterforskning og dialog.

Det er justeringer, som blandt andet er inspireret af en evaluering fra Politiforbundet og de meldinger vi har fået ude i landet fra kolleger. Det er justeringer, som såvel arbejdsgiver og politikere er enige i. Vi arbejder sammen mod det bedste, og det er fagligheden og værdien af at investere i politifolk, som udstikker kursen.

På den baggrund er der faktisk grund til optimisme. Vi arbejder sammen mod at gøre politiet fagligt stærkere, og vi husker kernen af nærvær og dialog.

Det betyder ikke, at politiet ikke stadig er udfordret. Vi er enormt udfordret. Ikke mindst fordi verden omkring os og samfundet forandrer sig markant og hurtigt. Men også fordi den politiske indblanding næppe nogensinde har været større. Der vil altid være mediestorme og historier, hvor politiet bruges som kastebold og tages som gidsel.

Sådan som vi oplever det med Tibet-sagen, der efter min mening er gået i selvsving, kørt af sporet og skader politifolks omdømme helt urimeligt.

Historier, som koster alt for meget tid og kræfter, og som slider på de forkerte, frem for de øverst ansvarlige. Tibet-sagen peger bagud i jagt på ansvar.

Jeg ser hellere, at vi peger fremad for at undgå lignende sager.

Alle har en mening om politiet. Alle vil bruge politiet. Vi er sådan set efterspurgte alle steder. Vi er løsningsorienterede, og borgerne har tillid til os. Det lyder som et luksusproblem, men det er faktisk en fare, fordi det betyder et permanent krav om effektivisering, så alle kan få stadig mere ud af politiets timer og forvente stadig flere indsatser.

For Politiforbundet er det afgørende, at der bliver passet på politifolkene, på arbejdsmiljøet og på fagligheden – og at vi aldrig igen havner i en kaotisk situation som i årene 2015, 2016 og 2017.

Derfor gør vi også alt for at sikre aftryk, som passer på politiet. Som sikrer åbenhed, og at det ikke er den enkelte politiassistent, som står over for borgeren med forklaringsproblemet omkring prioriteringer.

Vi vil gøre alt for, at den positive udvikling fortsætter, og vi blander os og tager ansvar for alt, som trækker i den rigtige retning.

Det arbejde vil fortsætte på den anden side af sommeren.

Og på et bagtæppe af optimisme og forventninger. Og på baggrund af tusinder af og andre politiansattes fantastiske arbejdsindsats døgnet rundt og i alle slags situationer, fra den mest skarpe, fra liv og død, og til den rolige dialog med borgere i mange sammenhænge..

Politiet præsterer på et meget højt niveau, og dansk politi gør det endda bedre og mere tillidsskabende end stort set alle andre politikorps.

Det skal vi holde fast i.

Tak for det.

Og dermed også ønsket om en god sommer til alle vores medlemmer og deres nærmeste.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram