Ny arbejdstidsaftale giver mere fleksibilitet

Der er opnået enighed om en ny arbejdstidsaftale mellem Politiforbundet og Rigspolitiet, som indeholder ændringer i forhold til rådighedstjeneste, og som indfører en fritvalgsordning.
  13/6/2018

Aftalen, som træder i kraft den 1. september 2018, vil samtidig omfatte flere medarbejdere – herunder de civile ATK-målere, de civile køreprøvesagkyndige og daktyloskopiteknikerne.

Der er samtidig lagt op til, at de civile 112-operatører på individuel kontrakt får et tilbud fra Rigspolitiet om individuelt at tilslutte sig aftalen.

Aftalen giver blandt andet den enkelte medarbejder mulighed for at få kompensationer til udbetaling, afspadsering eller indbetalt på en PFA-pensionskonto.  

- Det er helt klart et stort fremskridt for Politiforbundets medlemmer, at en ny arbejdstidsaftale indeholder tidssvarende bestemmelser om rådighedstjeneste, og som noget helt nyt en fritvalgsordning, udtaler Politiforbundets politiske ansvarlige for arbejdstid, Jørgen Jensen.

Han fortsætter:

-  Jeg ser det som et stort skridt fremad i forhold til at kunne indrette sit arbejdsliv og privatliv efter, hvor man befinder sig i livet, siger Jørgen Jensen.

Politiforbundet glæder sig også over, at det er lykkedes at indgå en lokal fritvalgsordning med Rigspolitiet, da det netop ikke lykkedes at få en central fritvalgsordning med under de komplicerede overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen tidligere på året.

Politiforbundet og Rigspolitiet iværksætter et udredningsarbejde i forhold til de praktiske og administrative forhold ved overførsel af indbetalinger til PFA-pension.

Fakta om aftalen

RÅDIGHEDAFTALEN

 • 12,5 procent af timelønnen til ukontrollable ledere på telefon-bagvagt.
 • 25 procent af timelønnen til alle, der opholder sig et sted svarende til bopælen.
 • 50 procent af timelønnen til alle, der ikke selv bestemmer opholdssted.
 • 75 procent af timelønnen til alle, der er undergivet skærpede vilkår.
 • Timelønnen afregnes inklusiv alle tillæg.
 • Udkald-timer ud over 12 timer tillægges 100 procent.
 • Rådighedstimer og udkaldstimer medregnes ikke i arbejdstid (norm).
 • Ordinære fridage/weekender betragtes som afholdt samtidig med rådighedstjeneste.

 

FRITVALGSORDNING

 • Normtid over 16 timer kan afspadseres, udbetales eller overføres til pension.
 • Afspadseringsfrihed kan afspadseres, udbetales straks eller overføres til pension.
 • Ordinære fridage kan afvikles, udbetales ved årets udgang maks. 4 dage eller overføres til pension.
 • Tilkaldshonorar kan udbetales, afspadseres eller overføres til pension.
 • Omlægningshonorar kan udbetales, afspadseres eller overføres til pension.
 • Rådighedstimer kan udbetales, afspadseres eller overføres til pension.
 • Politidirektøren afgør om pengene til udbetaling er til rådighed.
 • Ordnære fridage afregnes alene med 7,4 timer og ikke som inddraget fridag.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram