Politiuddannelse udvides med fire måneder – tilfredshed i Politiforbundet

Rigspolitiet har besluttet at udvide politiets basisuddannelse med samlet set fire måneder.
  13/6/2018

Udvidelsen kommer efter en evaluering, hvor der generelt er stor tilfredshed med uddannelsens faglige niveau og indhold. Dog er der et potentiale for styrkelse af uddannelsen i forhold til sagsbehandling, rapportskrivning og efterforskning. Dertil kommer en udvidelse af den fysiske træning og forstærket fokus på borgerdialog og kommunikation.

Alt i alt betyder det, at 1. semester forlænges med tre måneder, og at 2. semester ligeså forlænges med tre måneder. I forhold til 2. semester indebærer det blandt andet, at patruljetjenesten øges med op til seks uger, og efterforskningsdelen med op til otte uger. Til gengæld beskæres 3. semester med to måneder.

Samlet bliver uddannelsen således 28 måneder.

I Politiforbundet vækker udvidelsen tilfredshed:

- Jeg oplever det som en klar styrkelse, der imødekommer de krav, Politiforbundet har til at højne det faglige niveau og gøre uddannelsen endnu mere attraktiv og brugbar, siger forbundsformand Claus Oxfeldt. 

Som en del af ændringerne bliver de fysiske krav til optagelsesprøven ført tilbage til kravene fra før 2012.

- Jeg ser det dog ikke som en forringelse, for det er stadig de skrappeste krav i Norden, og de vil blive suppleret af større fokus på og vejledning til fysisk træning under selve uddannelsen, samt at der løbende vil blive afholdt stopprøver i forbindelse med de fysiske krav, fortæller Claus Oxfeldt.

Han påpeger, at det har været afgørende i forhandlingerne om uddannelsen, at kravene ikke sænkes, og at fokus permanent er på at udvikle og tilrette uddannelsen, så politieleverne er mest up to date med den virkelighed, og de krav, som venter.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram