Staten siger 'ja' til OK18

De statsansatte har nu sagt ja til OK18-forliget, og det betyder, at den ny overenskomst er trådt i kraft fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2021.
  4/6/2018

Over de kommende tre år får alle en lønstigning på 6,07 procent. Resultatet betyder samlet forbedringer på 8,1 pct. i staten i OK18-perioden, og ligger hermed på linje med forventningerne til udviklingen i den private sektor.

- Der er massiv opbakning til OK18-forliget fra alle organisationer i staten, og det er vi i Politiforbundet meget tilfredse med. Det viser, at der er enighed om, at der efter lange og svære forhandlinger er opnået et godt resultat, der harmonerer med forventningerne til lønudviklingen, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Der var 92 procent, der stemte 'ja' til forliget. Stemmeprocenten blandt de statsansatte lå på omkring 60 procent.

I Politiforbundet er det Hovedbestyrelsen, der har godkendt aftaleresultatet, da Politiforbundets lov (vedtægt) er indrettet således, at beslutninger, der vedrører stillingtagen til aftaleresultatet, træffes af kongressen. Dog kan Politiforbundets Hovedbestyrelse godkende eller forkaste et aftaleresultat ved enstemmighed. Det er dét, som er sket denne gang – altså at Hovedbestyrelsen enstemmigt har godkendt aftaleresultatet. 

Lønstigninger
Sådan kommer din løn til at stige:

Pr. 1. april 2018:       0,80 pct.
Pr. 1. oktober 2018:  0,50 pct.
Pr. 1. april 2019:       1,30 pct.
Pr. 1. oktober 2019:  0,86 pct.
Pr. 1. april 2020:       1,46 pct.
Pr. 1. februar 2021:   0,68 pct.

Heri ligger den forventede udmøntning af reguleringsordningen. Det forventes i samme periode, at prisudviklingen stiger med 4,9 procent, hvilket betyder at købekraften i politilønnen opretholdes, og at der er tale om en reallønsstigning.

Resultater af lokale OK18-forhandlinger

 • Politikommissærer hæves fra lønramme 32 til lønramme 33.
 • Lønprojekt for ny tillægsstruktur for uchargerede polititjenestemænd.
 • Lønprojekt for tjenestemandsansatte kontorfunktionærer – oprykning af overassistenter.
 • Opskrivning af lokallønspuljen for polititjenestemænd.
 • Forhøjelse af satserne i den gældende lønaftale for Domstolene.

 

Øvrige resultater for OK18

 • Kompetenceudvikling Etablering af en ”kompetencefond” med fokus på individuel kompetenceudvikling.
 • Psykisk arbejdsmiljø Etablering af en lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
 • Udflytning af arbejdspladser Udligningstillæg ved geografisk flytning af institutioner, valg af tillidsrepræsentant og forbedring af aftalen om flyttegodtgørelse.
 • Gruppeliv Dødsfaldsdækningen hæves fra 370.000 til 425.000 kroner, ligesom forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 til 150.000 kroner.
 • Opskrivning af lokallønspuljer Lokallønspuljen til polititjenestemænd (gl. lønsystem) opskrives med 18,5 millioner.
 • Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Ret til løn i op til 5 dage pr. barn for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse.
 • Ferie og særlige feriedage Implementering af den nye ferielov – dog er det aftalt, at de særlige feriedage videreføres efter de nugældende regler.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram