Husk at ansøge Politiets Mindefond

Politiets Mindefond foretager i juni måned sin halvårlige uddeling af legatportioner.
  29/5/2018

Efter fundatsens § 2 kan der ydes understøttelse til:

a. Hjælp til efterladte efter polititjenestemænd, der enten er døde som følge af frihedskampen eller er omkommet under tjenesten.

b. Hjælp til enker og uforsørgede børn efter polititjeneste-mænd

c. Hjælp til polititjenestemænd og disses familie, når politi-manden eller familien er kommet i uforskyldt nød.

d. Støtte til polititjenestemænd til disses videre uddannelse.

Ansøgningsskemaer kan enten rekvireres ved henvendelse til:

Politiets Mindefond,
Polititorvet 14, 3. sal,
1780 København V,
tlf. 4515 2001,

Eller man kan hente skemaet på POLintra – Arbejdsplads – Afsked – Dødsfald, hvorefter den udskrives og indsendes til ovenstående adresse senest den 14. juni 2018.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram