Få dit lån sat på standby under strejke eller lockout

Tjenestemændenes Låneforening har besluttet, at såfremt der opstår strejke/lockout, kan afviklingen af medlemmernes lån udskydes i den periode hvor der ikke udbetales løn – og dermed heller ikke indeholdelse af den månedlige ydelse til Låneforeningen.
  16/3/2018

Lånet vil i stedet blive forlænget med den aktuelle periode, og man skal ikke foretage sig noget i forhold til Låneforeningen.

Du kan læse mere  her.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram