Kommentar: OK18 – offentligt ansatte har en værdi

Det er absurd, at politifolk og andre offentligt ansatte skal slås for noget så enkelt som en reel stigning i lønnen på et tidspunkt, hvor økonomien og udsigterne er gode, fastslår Politiforbundets formandsskab.
De offentlige ansatte har været ansvarlige i deres krav, som handler om at bringe lønnen i takt med tiden, men arbejdsgiveren har ønsket kamp, mener forbundsformand Claus Oxfeldt, og næstformand, Claus Hartmann.
  11/3/2018OK18 er en fælles kamp.
Det burde slet ikke være en kamp.
Men det er det blevet.
Takket være arbejdsgiveren.

Når vi lægger tryk på fælles, så skyldes det, at rigtigt meget er i spil for de offentligt ansatte. Ikke blot på papiret – i form af procentsatser og erklæringer.
Nej, det rækker dybere.

Det er signalgivning og spor, der risikerer at række mange år ind i fremtiden. Det er i bund og grund et spørgsmål om værdisæt.

Hvilken værdi har de mennesker, som holder samfundet kørende – vel at mærke verdens måske tryggeste samfund?
Hvilken værdi har det, at det er lykkedes de samme ansatte at holde det kørende i strid modvind gennem en lang periode?

Dels er deres arbejdsvilkår blevet dårligere, dels har de været udsat for de mest horrible eksperimenter af konsulenthuse og New-Public-Management-prædikanter gennem en årrække, som har gjort alt sværere, ikke mindst at levere den service, som borgerne forventer og betaler skat for at få.

De har bevaret den høje faglighed, de har insisteret på den høje faglighed, til trods for at samme faglighed er blevet udvandet og effektiviseret grundigt i bund gennem en årrække.
De har bevaret en kolossal tillid og sammenhængskraft i samfundet.
De har tillige gået ansvarligt til præmissen om finanskrise og samfundssind ved de seneste overenskomster.

Samme samfundssind og ansvarlighed har vi taget med til forhandlingerne om OK18. Nemlig krav, som flugter med omgivelserne, med udviklingen og med økonomien. Krav, som også tager hensyn til, at arbejdet af i dag generelt stiller større krav til viden, dygtiggørelse og kvalitet.

Det er ikke store og voldsomme krav. Intet grådigt. Blot en offentlig sektor i takt med tiden.
Vi har nemlig en værdi.

Den oplever vi igen og igen i gratis skåltaler og taknemmelighed.
Sygehusene fungerer på trods af de seneste ti års eksperimenter.

De fungerer KUN, fordi læger, sygeplejersker, laboranter, portører, sosu’er med flere har en enorm faglighed og insisterer på, at borgerne ikke skal efterlades på konsulentmøddingen.
Politiet fungerer på trods af stramninger, nedskrivninger samt at politifolk systematisk er rykket bort fra borgerne og de områder, som kræver nærvær.

Disse folk har tager et så enormt ansvar på sig, de har ageret så voldsomt flot og med så stort fagligt engagement, at Danmark rent faktisk fungerer. De har endda været mådeholdende.
At de skal slås for noget så enkelt som en reel stigning i lønnen, på et tidspunkt hvor økonomien og udsigterne er gode, virker helt absurd.

OK18 burde have været en formsag.
Men af en eller anden grund er det fra øverste hold blevet til en konflikt og en kamp.

Når man har indgående kendskab til, hvad politifolk skal kunne, skal evne, skal opfylde af krav og kompetencer, og hvor meget mere kompleks og krævende en virkelighed de skal arbejde i, så virker det utilstedeligt, at de skal kæmpe for en rimelig overenskomst.

At offentligt ansatte skal trues med lockout, fordi de ønsker et plus på bundlinjen. Det er folk, der har deres job som en livsopgave.
Det signal som p.t. udgår fra Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen er simpelthen utilstedeligt over for sådan en faggruppe. Det er nærmest nedladende.
Det samme må opleves på sygehuse og i skolerne.

Vi er mere værd.
Men som OK18 så vidt har udviklet sig, er det med et klart signal om, at vi er mindre værd.
Derfor er det en fælles kamp. En fælles kamp for hele den offentlige sektor og for alle de borgere, som sætter pris på faglighed, dygtighed og nærvær – med ansatte som er fagligt og menneskeligt stærke nok til at kunne modstå de groteske forsøg med måltal, regneark, dokumentationshysteri, ubrugeligt it og spareøvelser – som ellers sender servicen til tælling.

Vi er mere værd.
For samfundet, for helheden, for alle.
Det skal være budskabet til Sophie Løhde, til Moderniseringsstyrelsen, til regeringen og til Folketinget.

Vi har en offentlig sektor med dygtige ansatte og ansvarlige ansatte, og det sætter vi pris på.
Det burde Sophie Løhde også….

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram