Nyhedsbrev: OK18 – Lockout og konflikt

Lockoutvarslet fra Sophie Løhde er helt ude af proportion. Det tenderer magtfordrejning, når Sophie Løhde varsler et konfliktniveau, som er langt over, hvad vi kunne finde på at byde borgerne.
  9/3/2018

Arbejdsgiveren har malet sig op i et hjørne, hvor det er vigtigere at få ret, selvom det sker på bekostning af, at borgere tages som gidsler og ansatte i staten behandles uanstændigt, mener Politiforbundet.

Så vidt vides vil det statslige lockout fra den 10. april kun omfatte ATK-måleoperatører og køreprøvesagkyndige blandt Politiforbundets medlemmer. 

I forhold til den konflikt, som er varslet af CFU og forhandlingsfællesskabet, og som træder i kraft den 4. april, vil udover de to ovenstående medlemsgrupper, også omfatte fingeraftryksteknikere, også kaldet daktyloskopiteknikere.

Løhdes lockout er uanstændigt
Den 7. marts har innovationsminister Sophie Løhde afsendt varsel om lockout på en stor del af statens arbejdspladser, i alt 120.000 statslige medarbejdere vil være omfattet. 

Politiforbundet og de øvrige fagforbund ser på lockoutvarslingen som en klar konfliktoptrapning fra arbejdsgiverens side. Det er første gang, de offentlige arbejdsgivere samlet har besluttet at lukke stort set hele den offentlige sektor ned. Hvis ikke forligsmanden udsætter konflikten, eller der i mellemtiden opnås en aftale, vil lockouten træde i kraft tirsdag den 10. april.

- Vi er skuffede og rasende. Så enkelt kan det siges, for vi synes, det er uanstændigt og en unødvendig optrapning fra Sophie Løhdes side. Vi oplever det helt klart som et forsøg på at straffe os, frem for at vise os forståelse og respekt. Man skal huske på, at det hverken er grådighed, store lønstigninger eller uansvarlige krav, vi har fremsat. Vi har sådan set blot krævet en reallønstigning til de mennesker, som holder samfundet kørende, påtager sig stadig større ansvar, er fundamentet under al tryghed og vækst, og som har opført sig dybt ansvarligt under finanskrisen, fastslår forbundsformand Claus Oxfeldt.

Kan få konsekvenser
Han og Politiforbundet mener, at arbejdsgiveren har sendt et skadeligt og negativt signal til offentligt ansatte, som kan få langvarige konsekvenser, hvis Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde fortsætter stilen og retorikken.

- Vi er gode nok, når vi skal løbe hurtigere, være dygtigere, løse stadig mere komplekse samfundsproblemer og holde samfundet kørende. Så overdænges vi med skåltaler og tak, men når vi skal behandles bare nogenlunde anstændigt, og i overensstemmelse med samfundsudviklingen og samfundskrav, så møder vi en kold skulder. Hvad er det for en stat, der møder varme hænder med kulde? Staten har forvandlet OK18 til en værdikamp, hvor vores værdi åbenbart skal forringes. Vi er i den grad mere værd, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Han fortsætter:

- Vi balancerer i forvejen på en knivsæg i forhold til at rekruttere og fastholde politifolk. Det bliver ikke lettere fremover, hvis tilgangen fra arbejdsgiveren er, at selv rimelige krav fejes af banen med tommeskruer og korslagte arme. Jeg tror slet ikke, de har forstået, hvor nedladende det opfattes blandt de ansatte, siger forbundsformanden.

Udover varsling om lockout på statens område har arbejdsgiverne fra kommuner og regioner også varslet lockout, dermed vil 440.000 offentlig ansatte blive ramt, og det kommer til at lamme det meste af Danmark, hvis lockouten bliver en realitet.

Hvad sker der nu?
Det er første gang, Politiforbundet er udtaget til at strejke samt ramt af lockoutvarsel. Derfor vil der naturligvis også opstå mange spørgsmål, om hvad der sker, og hvordan man skal forholde sig. Fra konflikten og lockoutet er varslet, til den træder i kraft, løber den såkaldte varslingsperiode, hvor alle er normalt på arbejde, men hvor parterne forbereder sig på konflikten.

Der bliver som regel forhandlet videre i varslingsperioden, og muligvis vil forligsmanden fremsætte mæglingsskitser. Forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten to uger ad to omgange, hvis det tegner til, at man er ved at finde en løsning.

Vi står sammen
Der er et stærkt sammenhold fagforbundene i mellem, derfor vil der også blive arrangeret fælles kampagner og aktiviteter i den kommende tid. Forbundsformand Claus Oxfeldt opfordrer også til sammenhold hos Politiforbundets medlemmer.

- Selvom ikke alle medlemmer er direkte involveret i enten strejke eller lockout, så bliver alle alligevel berørt. Det er vigtigt, at vi står sammen, og vi har brug for alle medlemmers opbakning. Vi har alle sammen en interesse i at få en god overenskomst med ordentlige vilkår, siger Claus Oxfeldt. 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så læs mere på hjemmesiden, eller kontakt din foreningsformand eller Politiforbundet på mail eller telefon.

Vis din opbakning
Politiforbundet har brug for synlig opbakning for at vise, at vi kan sætte handling bag ordene. Derfor opfordrer vi til, at du i den kommende tid vil støtte op om vores budskaber og dele og like på de sociale medier.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram