Send konfliktpenge tilbage til stat, regioner og kommuner

Foto: Henrik Sørensen
Synes du også, at de lønkroner arbejdsgiverne sparer under en konflikt og lockout, skal sendes tilbage til de ramte arbejdspladser?
  16/3/2018

Så skriv under på det borgerforslag, som Politiforbundets forbundsformand Claus Oxfeldt er medunderskriver på sammen med en række andre forbundsformænd.

Hvis 50.000 personer skriver under, bliver forslaget fremsat i Folketinget.

Når det offentlige område rammes af konflikt sparer arbejdsgiverne penge til løn, mens borgere oplever dårligere offentlig service og de offentligt ansatte mister deres lønindtægt. Derfor foreslås det, at Folketinget opretter en velfærdspulje, så de sparede lønudgifter i forbindelse med strejke og lockout på statslige, kommunale og regionale arbejdspladser, bliver ført tilbage til de arbejdspladser, der er ramt af konflikt.

Du skal bruge dit Nem-id, når du skal skrive under. 

Gå til underskriftindsamlingen og skriv under eller læs mere her.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram