Ansøg til Politiets Mindefond

Du kan søge legater ved Politiets Mindefond indtil den 19. november 2018.
  31/10/2018

Politiets Mindefond foretager i december måned 2018 sin halvårlige uddeling af legatportioner.

Efter fundatsens § 2 kan der ydes understøttelse til:

a. Hjælp til efterladte efter polititjenestemænd, der enten er døde som følge af frihedskampen eller er omkommet under tjenesten.

b. Hjælp til enker og uforsørgede børn efter polititjenestemænd.

c. Hjælp til polititjenestemænd og disses familie, når politimanden eller familien er kommet i uforskyldt nød.

d. Støtte til polititjenestemænd til disses videre uddannelse.

Ansøgningsskemaer kan enten rekvireres ved henvendelse til:

Politiets Mindefond
Polititorvet 14, 3. sal,
1780 København V.
Tlf. 4515 2001

Eller man kan hente skemaet på POLintra – Arbejdsplads – Afsked – Dødsfald, hvorefter den udskrives og indsendes til ovenstående adresse senest den 19. november 2018.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram