Politiforbundet anker afskedigelse af politiassistent til Højesteret

Sagen om afskedigelsen af en 56-årig politiassistent ender i Højesteret. Politiforbundet har valgt, på vegne af kollegaen, at anke Østre Landsrets dom af 10. oktober til landets højeste retsinstans.
  29/10/2018

- Vi mener, at dommen er et brud på den praksis, som vi anser, der er på området. Det er vores advokat enig i. Det er en katastrofal dom, som vi og vores medlemmer simpelthen ikke kan leve med, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Justitsministeriet blev frifundet i Østre Landsret for i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, eller subsidiært det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at have afskediget polititjenestemanden.

Afskedigelsen skete i forbindelse med, at ledelsen besluttede at overflytte politiassistenten, der arbejdede fuldtid som fingeraftryksekspert i Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center, til operativt arbejde. Men på grund af en tidligere rygskade kunne politiassistenten ikke udføre operativt arbejde. Han blev erklæret utjenstdygtig af Helbredsnævnet og indstillet til afsked.

- Hvis dommen fra Østre Landsret stadfæstes i Højesteret, vil det betyde, at polititjenestemænd kan afskediges ved omstruktureringer i politiet, uanset at de har passet deres arbejde i årevis. Det er helt uanstændigt. Det vil også betyde, at det sociale kapitel fra 2015, hvor staten taler om rummelighed og ansvar for sine medarbejdere, ikke gælder for polititjenestemænd, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Læs også:
Politiforbundet: Katastrofal afgørelse i Landsretten

 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram