Politiforbundet: Katastrofal afgørelse i Landsretten

Østre Landsret gav i dag Justitsministeriet medhold i afskedigelse af en polititjenestemand, som blev erklæret utjenstdygtig i forhold til deltagelse i operative indsatser.
  10/10/2018

Til trods for 30 års tjeneste, samt at polititjenestemanden sagtens kunne varetage et fuldtids administrativt arbejde.

- Det er en sorgens dag. Vi kan desværre hermed rive det sociale kapitel i stykker, når det handler om polititjenestemænd. Politiet som arbejdsplads skal åbenbart ikke udvise den ansvarlighed og rummelighed, som kapitlet ellers omtaler, siger Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.  

- En sorgens dag. Helt uoverskueligt og næsten katastrofalt.
Sådan lyder kommentaren fra forbundsformand i Politiforbundet, Claus Oxfeldt, efter at forbundet og en 56-årig polititjenestemand i dag tabte en principiel sag i Østre Landsret om afskedigelse.

Polititjenestemanden blev for to år siden erklæret utjenstdygtig af Helbredsnævnet og indstillet til afsked. Han var dengang 54 år og havde i godt 10 år arbejdet som fingeraftryksekspert i Det Nationale Kriminaltekniske Center.

Opgaveglidning betød dog, at fingeraftryksdelen skulle overgå til civilt ansatte, og da polititjenestemanden på grund af en rygskade ikke kunne forrette operativ tjeneste, valgte arbejdsgiveren at indstille ham til afsked. Polititjenestemanden, der har været ansat i politiet siden 1984, havde dog varetaget en fuldtidsstilling med administrative opgaver uden problemer i flere år. En stilling, som han kunne have fortsat i, eller uden problemer have overtaget en lignende stilling andet sted i politiet.

Det fik Politiforbundet til at stævne Justitsministeriet. På grund af sagens principielle karakter skulle sagen behandles af Østre Landsret den 15. august i år. I dag faldt der så dom, og Østre Landsret har givet Justitsministeriet medhold i at afskedigelsen er korrekt.

Utilstedeligt og uforståeligt

- Det er en principiel afgørelse for alle polititjenestemænd. Det betyder desværre, at polititjenestemænd kan afskediges ved omstruktureringer i politiet. Det åbner simpelthen for en helt utilstedelig behandling af polititjenestemænd, som har passet deres arbejde og passet på samfundet i årevis. Det betyder også, at det sociale kapitel fra 2015, hvor staten taler om rummelighed og ansvar for sine medarbejdere ikke gælder for polititjenestemænd, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Han fortsætter:

- Det er absurd, men nu har vi Landsrettens ord for, at en ledelsesmæssig beslutning om opgaveglidning går forud for EU-direktivet og beskyttelse mod handicap og den danske forskelsbehandlingslov. Det er efter vores opfattelse en forkert anvendelse af beskyttelsesreglerne. Dertil kommer, at et andet EU-direktiv om tjenesteparathed åbenbart er vigtigere end den danske lov om forskelsbehandling.

Undergraver det danske system

Forbundsformanden hæfter sig også ved, at der er tale om en polititjenestemand med omkring 30 års tro og loyal tjeneste.

-  Dem burde man ikke bare kunne smide på porten, fordi de ikke kan løbe rundt i skudsikker vest. Det er faktisk ikke alle bevogtningsopgaver, der kræver, at man skal bære skudsikker vest. Det er uanstændigt for et land som Danmark og urimeligt. Derfor er afgørelsen så vigtig, og derfor har Landsretten med sin afgørelse undergravet meget af det, vi ellers kæmper for i Danmark, nemlig lighed, ansvarlighed og ordentlighed, siger forbundsformanden.

Politiforbundet vil nu gennemgå afgørelsen og vurdere, om man skal anke til Højesteret.

- Det betragter jeg dog som meget sandsynligt. Det her er sådan set en sag, vi ikke må tabe for alle vore medlemmer, for samfundets og for fremtidens skyld, siger forbundsformanden.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram