Præcisering af regler for fradrag ved førtidspension

Der er opstået usikkerhed omkring de nye fradrags-regler for tjenestemænd, der lader sig førtidspensionere. De ny regler gælder KUN tjenestemænd, der er født EFTER 31. december 1958.
  16/10/2018

De nye regler træder i kraft ved årsskiftet og betyder for polititjenestemænd, at:
- Fradraget stiger fra 4 procent til 12 procent ved pensionering som 60-årig.
- Som 61-årig stiger fradraget fra 3 procent til 9 procent.
- Som 62-årig stiger fradraget fra 2 procent til 4 procent.
- Herefter vil der frem til folkepensionsalderen på 67 år blive trukket et fradrag på 1 procent af pensionen modsat tidligere, hvor der intet fradrag var.

For administrative tjenestemænd stiger fradragssatserne:
- Fra 10 procent til 17 procent som 60-årig.
- Fra 7 procent til 14 procent som 61-årig.
- Fra 4 procent til 6 procent som 62-årig.
- Fra 3 procent til 5 procent som 63-årig.
- Fra 2 procent 4 procent som 64-årig.
- Fra 0 procent til 3 procent som 65-årig.
- Herefter fra 0 procent til 1 procent.

Det skal dog præciseres, at de nye regler hverken gælder polititjenestemænd eller administrative tjenestemænd, der er født før 1. januar 1959. Altså som er fyldt 60 år inden årets udgang.
De vil stadig være omfattet af de gamle regler uanset, hvornår de vælger at lade sig førtidspensionere.
For alle, der er født senere end 31. december 1958 gælder de nye fradragssatser.

Usikkerheden er opstået i forbindelse en fejl i Moderniseringsstyrelsen pensionsudregningssystem, som Moderniseringsstyrelsen har lovet at rette.
Det skal derfor præciseres, at fødselsdatoen alene er afgørende og ikke førtidspensioneringstidspunktet.

Politiforbundet opfordrer derfor alle tjenestemænd født før 1959, som har søgt om førtidspensionering, eller ønsker førtidspensionering til at tjekke deres pensionsoplysninger for at sikre, at de ikke fejlagtigt er blevet omfattet af de nye regler. 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram