Pressede nordsjællandske kolleger tvivler på muligheden for efteruddannelse

Medlemsmøde på stationen i Frederikssund. Kollegerne fortalte om en presset hverdag og var derfor skeptiske over for, hvorvidt ambitionerne om et generelt kompetenceløft gennem efter- og videreuddannelse overhovedet er realistisk. Hvordan skal vi kunne tages ud af vagtplanen, når der mangler vogne på gaden, spurgte de blandt andet.
Forbundformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann var onsdag på besøg på stationen i Frederikssund i Nordsjællands Politi. Spørgelysten blandt de fremmødte var stor. Det samme var frustrationerne over en presset hverdag.
  25/10/2018

”Hvordan skal vi kunne tages ud af vagtplanen i forbindelse med efter- og videreuddannelse, når vi i forvejen er så pressede i beredskabet, at vi ofte ikke har tid til at køre omkring stationen for at spise vores madpakker eller gå på toilettet i løbet af en vagt? Ambitionerne om bedre efter- og videreuddannelse klinger ærligt talt lidt hult.”

Skepsissen var stor blandt de cirka 35 fremmødte kolleger, da Politiforbundets formandskab onsdag besøgte stationen i Frederikssund i Nordsjællands Politi.
Her har kredsens hunde- og færdselsfolk til huse samt prøvesagkyndige og en mindre ekspedition. 

Claus Oxfeldt og Claus Hartmann forstod kollegernes mismod men slog fast, at det i sidste ende er Rigspolitiets ansvar at sørge for, at kredsene finder tid til en generel opkvalificering af deres medarbejdere. Det er politisk bestemt og står nedfældet i den seneste flerårsaftale for politi og anklagemyndighed.

- Dansk politi skal kunne følge med udviklingen rent kompetencemæssigt og fastholde vores høje kompetenceniveau. Det er uhyre vigtigt. Derfor er efter- og videreuddannelse et vigtigt fokuspunkt for Politiforbundet i de kommende år, og vi vil holde Rigspolitiet fast på, at det også bliver en realitet, sagde forbundsformand Claus Oxfeldt.

Formandskabet kunne berette, at Rigspolitiet er ved at lægge sidste hånd på pensumplanerne på området, men der er da visse udfordringer forbundet med ambitionen om et nyt og større efter- og videreuddannelsesprogram. Eksempelvis at finde lærerkræfter nok samtidigt med at optaget på Politiskolen er historisk højt. 

Selvbærende beredskaber
De nordsjællandske kolleger berettede om et beredskab, der kører på et meget sårbart niveau, og hvor færdselsfolk sendes til butikstyverier, voldsepisoder og andet for at dække hullerne ind.

Claus Oxfeldt og Claus Hartmann pointerede, at Politiforbundet lige siden politikredskredsreformen har forfægtet, at beredskaberne skal være selvbærende for at hindre uhensigtsmæssig sponsering fra andre afdelinger.
På papiret er kredsene da også overgået til at være selvbærende i forbindelse med den seneste omorganisering. Men det er ikke i alle kredse, at beredskaberne har en størrelse, der sikrer, at de reelt også er det.

- Vi håber og tror, at det snart kommer til at ske, nu hvor der politistyrken gradvist udvides. Det skal være attraktivt at arbejde i beredskabet igen, og det bliver det kun, hvis vi sikrer tålelige arbejdsforhold og en bedre balance mellem arbejds- og familielivet, sagde Claus Hartmann.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram