Leder: Genopretning efter mange års svigt

Politiet er i gang med et større indtag af elever på Politiskolen. Vi er i gang med at rette op på næsten seks års fald i politifolk og deraf følgende forringet arbejdsmiljø og service.
  14/9/2018

Heldigvis har politikerne, ikke mindst takket være Politiforbundets vedholdende kamp, fået øjnene op for, hvor uholdbar personalesituationen er. At der mangler polititimer i næsten akut grad.

Derfor er vi i gang med en meget tiltrængt udvidelse af politistyrken. Jeg glæder mig over, at vi således ikke bare optager mange elever, men at politikerne har stillet specifikke krav om nettoudvidelse, således at styrketallet 1. januar 2020 er på 11.100 politifolk. Samme antal som i 2011, hvor politikerne ophævede et fast normativ. Derefter faldt antallet af politifolk løbende, og vi har været helt nede omkring 10.400.

Mange nye politifolk
Men seks års fejlslagen politik kan ikke rettes op på et øjeblik. Det tager tid. En tid, hvor politiet vil være præget af, at vi har mange nye politifolk, som skal have den rette uddannelse og den rette praktiktid ude i kredsene. Det mærker man helt naturligt ude i beredskaberne, fordi der kommer mange elever.

Det kræver en del. I den forbindelse er det afgørende, at ledelserne sørger for at hjælpe og prioritere, sådan at beredskaberne kan hænge sammen, og at vejlederne kan få den tid og de arbejdsforhold, som skal til for at uddanne politielever ordentligt i praktisk politiarbejde.

Det er en investering i fremtiden og ordentlige arbejdsforhold. Deres gode uddannelse på stationerne gavner alle – såvel internt i politiet som i hele samfundet. Det er afgørende, at der er fokus på, at arbejdspladsen fungerer, og at hele kredsen bidrager, samt at ledelsen tager ansvar og prioriterer i forhold til, at uddannelse er 1. prioritet. Flere og veluddannede politifolk er simpelthen det vigtigste fundament for genopretningen af arbejdsforholdene i dansk politi.

Ny politiskole i Fredericia
Jeg vil i den forbindelse glæde mig over, at vi i næste måned indvier en ny politiskole i Fredericia. Politiskolen i Vest er et projekt, som kan øge kvaliteten yderligere i dansk politi og give mulighed for dygtiggørelse og lettere rekruttering.

Der er altså meget, som peger positivt fremad. Men vejen er ikke let. Vi skal genvinde pusten efter mange år op ad bakke. Der skal virkelig lægges vægt på uddannelse. 

I samme forbindelse vil jeg glæde mig over, at politikadetterne, som har mødt en del modstand, faktisk har udviklet sig til en pulje af enormt velkvalificerede, fremtidige politifolk, som tager deres uddannelse i etaper.

Næsten alle kadetter bruger uddannelsen som en indgang til politiet, hvor de modnes og tilegner sig gode erfaringer, de efterfølgende kan bygge på, når de tager den egentlige politiuddannelse. Det er positivt i tider, hvor rekrutteringen frembringer en del panderynker.

Vi skal tilbyde en ordentlig uddannelse
Vi er heldigvis ikke på niveau med Sverige, hvor hver fjerde stol på politiuddannelsen ikke kan besættes. Men vi skal arbejde hårdt og sikre, at de rette kommer ind på uddannelsen, at den fortsat er attraktiv, og at vi hjælper godt på vej. Det er Politiforbundet, som har insisteret på en evaluering af uddannelsen, og en tilretning og løbende forbedring.

Det krav har vi bragt videre til Rigspolitiet på baggrund af tilbagemeldinger fra vores kolleger. Og vi vil fortsætte med at stille krav. Vi skal tilbyde en ordentlig uddannelse, og vi skal tilbyde ordentlige arbejdsforhold, også for dem som uddanner. Der er således mange gode tegn, men også en del bump, som skal overstås.

Det skal dog ikke skygge for det egentlige. For dét, som det hele handler om. Nemlig dygtige og veluddannede politifolk, som løfter arbejdet til borgernes store tilfredshed og med stor troværdighed i ryggen. Som også sætter livet på spil, og som skal tåle meget.

En tragisk ulykke
Vi skal heller ikke glemme prisen og sliddet, som følger med uniformen. Få dage, før jeg skrev denne leder, havde vi endnu en tragisk oplevelse, hvor en politiassistent alt for tidligt mistede livet i tjenesten. Der var tale om en ulykke i arbejdstiden, som har ramt os alle dybt.

Det vigtigste i Politiforbundets virke er fortsat, at vi skal passe på hinanden og huske egen sikkerhed. At skabe et arbejdsmiljø og et fællesskab, hvor vi husker, at politifolk også er mennesker, har familie og skal kunne vende hele og sunde hjem.

Jeg vil derfor bruge de sidste linjer af min leder til at erindre om dette til alle politifolk. 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram