Nyt nordisk politisamarbejde skaber bekymringer

Et fælles politisamarbejde for de nordiske lande er på vej. Det er justitsministrene fra Norge, Sverige, Finland og Danmark blevet enige om.
  18/9/2018

Af Benedicte Rasmussen

Der er dog en lang række udfordringer blandt andet med arbejdsmiljø og kulturforskelle, som bør være på plads inden samarbejdets begyndelse, påpeger forbundssekretær i Politiforbundet, Flemming Olsen.

Norske patruljevogne i Danmark eller danske politifolk i Finland. Det kan blive en ny virkelighed for de nordiske politifolk, hvis et fælles politisamarbejde bliver vedtaget. Samarbejdet vil højst sandsynligt betyde, at politifolk skal arbejde sammen på tværs af landegrænserne og på sigt, at politiet fra ét nordisk land vil kunne operere selvstændigt i et andet.

De nordiske forbundsformænd har ved de årlige møder med de nordiske rigspolitichefer drøftet de overordnede linjer i et tættere nordisk politisamarbejde, men har endnu ikke været nede i detaljerne. Nogle af de store ubesvarede spørgsmål er blandt andet, hvilket mandat politifolkene skal arbejde under, hvilke beføjelser de har, og hvem der har ansvaret?

De nordiske politiforbund har nedsat en arbejdsgruppe, der nu drøfter udfordringerne, og hvordan man kan tage højde for dem. Ifølge Flemming Olsen, der er med i arbejdsgruppen, kan der være gode aspekter ved at arbejde sammen, men der er mange ubekendte faktorer, der endnu skal afklares. Der er for eksempel forskel på de nordiske landes politistyrker, både når det kommer til sprog, kultur, arbejdsmåder og uddannelse.

Hvilke udfordringer er der ved samarbejdet?

- Vi ved fra Norge, Sverige og Finland, der allerede samarbejder på tværs, at der er flere faktorer, man skal være opmærksom på. De har haft udfordringer med, at sproget og kulturen er forskellig. Det, at man ikke taler et fælles sprog, kan være en udfordring i forhold til at udføre sit arbejde, når man skal kommunikere med både kolleger og borgere.

- Det er også vigtigt at være opmærksom på, at arbejdskulturen, forudsætningerne og uddannelserne adskiller sig. Vi bliver derfor nødt til at sikre, at politifolkene har de samme kompetencer, så der ikke opstår uhensigtsmæssige eller i værste tilfælde farlige situationer for politifolkene. Og i forlængelse af det, så har vi også brug for en afklaring af, hvem der har ansvaret for opgaverne, når de udføres af udenlandsk politi.

Hvordan kan man løse udfordringerne?

- Det er afgørende, at politifolkene får en grundig indføring i opgaverne og et godt uddannelsesforløb. Her bør de lære alt fra kultur og sprog til relevant lovgivning. Der er stor forskel på, hvordan vi arbejder i dansk politi i modsætning til resten af Norden. Hvordan forløbet vil blive udformet, kan vi først begynde at se på, når en aftale kommer på plads, og vi ved, hvad den indebærer.

Hvordan vil Politiforbundet sikre gode arbejdsvilkår for de danske politifolk?

- Vi vil sikre, at de danske politifolk har gode vilkår, når de deltager i et grænseoverskridende samarbejde. Grundlæggende handler det om, at vi skal sørge for, at de er forsikret lige så godt, som de er i Danmark, og at de også har samme mulighed for advokatbistand. Det er vigtigt for os, at danske politifolk ikke bliver ringere stillede, fordi de udfører grænseoverskridende opgaver.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram