Yngre politifolk: Vi ønsker nærhed og korpsånd

Politielever i praktik var med til for at fortælle om, hvordan de gerne vil introduceres til Politiforbundet, både når de starter på skolen og begynder i deres praktik.
Politiforbundet samlede unge politifolk fra hele landet til en workshop om, hvordan man bedst favner de yngre generationer. Fremover skal de være del af et netværk, som løbende kommer med input til forbundet. Nærhed til lokalforeningerne står højt på de unges ønskeseddel.
  20/9/2018

Af Benedicte Rasmussen

Gruppearbejde, dialogduge, sparring og diskussion. Det var på programmet, da Politiforbundet inviterede 21 yngre politifolk og politielever til en workshop om, hvordan man bedre kan engagere medlemmer i denne aldersgruppe.

- Vi har taget initiativ til workshoppen for at høre, hvad de unge ønsker af os. Vi vil blive inspireret af dem i forbundet og inddrage dem i processen, siger Mogens Heggelund, der er formand for et nyt Unge- og Imageudvalg. Han er derudover medlem af Politiforbundets Hovedbestyrelse og formand for Midt- og Vestsjællands Politiforening.

De unges nye udvalg
Unge- og Imageudvalget er blevet etableret som følge af sidste års medlemstilfredshedsundersøgelse. Den viste, at 30-39 årige lå lavere end andre aldersgrupper i forhold til loyalitet og tillid til Politiforbundet.

Workshoppen efterspurgte, hvad de yngre politifolk ønsker sig af og har brug for fra forbundet, samt hvordan Politiforbundet kan imødekomme det. Emner, der mundede ud i alt fra forslag til mulige sociale og faglige arrangementer på stationerne til forbundets første møde med eleverne på Politiskolen.

De deltagende var i løbet af dagen delt op i tre grupper. Elever i praktik, de nyligt fastansatte og de fastansatte gennem fem til ti år.

Ny generation, ny tilgang
De yngre generationer adskiller sig på mange måder fra de mere erfarne. De er mere individualiserede, karriereorienterede og opvokset med mobiler og iPads. Det kan derfor være svært at vide, hvordan man som fagforening skal nå ud til dem, mener Mogens Heggelund.

- Vi har ikke længere fælles referencerammer. Unge af i dag følger Youtubere på nettet, mens deres forældre ser Aftenshowet i fjernsynet. Derfor skal vi også arbejde på at nå ud til de unge, målrette og inspirere dem på en ny måde, siger han.

Moderne korpsånd: Pizza og snak
Men det var ikke nye medieplatforme og innovativ kommunikation, de deltagende efterlyste i første omgang. De efterspurgte derimod nærhed og korpsånd ude på stationerne. De ønsker en tættere relation til hinanden og tillidsrepræsentanterne. Som i sidste ende også vil bringe dem tættere til Politiforbundet og det faglige arbejde, mente de. 

Det blev foreslået, at faglige arrangementer skal kombineres med sociale aktiviteter, så der bliver skabt et lokalt fællesskab.

- Foreningen skal være med til at sikre den lokale korpsånd, og det kan jo bare være til pizza og snak, sagde en af deltagerne.

Ungt netværk
Workshoppen bød på mange konkrete ændringsforslag og ideer, som udvalget skal kigge på i den kommende tid. Eksempelvis et uforpligtende møde med tillidsfolkene efter tre måneders praktik, udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner og generelt mere socialt samvær.

- Deltagerne var meget engagerede i arbejdet og vil gerne fortsat være med i det. Derfor har vi i Unge- og Imageudvalget besluttet, at vi vil oprette et netværk for deltagerne. Det betyder, at de løbende får tilsendt udvalgets materiale og kan kommentere på det, siger Mogens Heggelund. 

Han fortsætter:

- Vi vil gerne følge op på deres ideer og lade dem være med i processen. Det er jo trods alt dem, der bliver en del af Politiforbundets fremtid.

I de kommende måneder vil udvalget arbejde på at skabe nogle konkrete aktiviteter eller arrangementer, som er direkte rettet til den yngre del af politistyrken.

Voxpop med deltagerne på workshoppen 

 

 

 

David Bengtsson, 29 år, politielev i Københavns Vestegns Politi

 Hvad håber du på, I får ud af i dag? 

- Jeg håber, at jeg i dag vil få et større indblik i Politiforbundets arbejde. I det større billede håber jeg, at vi i dag kan medvirke til at få nogle temaer og diskussioner bragt på dagsordenen, der kan sætte fokus på et mere synligt Politiforbund ude i politikredsene. Det er min umiddelbare holdning, at der er for stor afstand mellem Politiforbundet og dets medlemmer i hverdagen. Jeg tror på, at hyppigere besøg, information og synlighed i politikredsene fra Politiforbundets side vil skabe en større genkendelighed og forståelse hos medlemmerne, hvilket formentlig også vil give politifolk et større indblik i det store stykke arbejde, Politiforbundet yder på daglig basis. Politiforbundet gør et stort arbejde for os.

 

Nini Colkær Sandrini, 34 år, Syd- og Sønderjyllands Politi

 Hvad kan du tage med fra i dag?

- Jeg har fået virkelig meget ud af at mødes med andre fra forskellige kredse i hele landet. Jeg har hørt så meget om forskellene på vores kredse, og hvor forskellige problemer eller emner, der fylder de forskellige steder. Det har været godt at få mulighed for at sparre med de andre.

 Hvad håber du på, I får ud af i dag?

- Jeg håber, at Politiforbundet bliver mere synligt ude lokalt, og det melder ud, når der er aktuelle sager, hvor vi har brug for viden og råd, så vi kan klare vores job ordentligt. Det ville også være godt, hvis vi kan få en opfølgning fra vores lokale tillidsfolk, hvis vi er i tvivl om noget.

 

 Emil Grønning, 31 år, Københavns Vestegns Politi

 Hvorfor er du taget med i dag?

- Jeg går meget op i det faglige arbejde, og jeg engagerer mig allerede i arbejdet ude lokalt som suppleant for vores tillidsmand. Det er et sindssygt vigtigt arbejde, som jeg gerne involverer mig i, og jeg håber da på, at jeg kan være med til at gøre en forskel lokalt.

 

 Anne Sofie Sørensen, 37 år, Københavns Politi

 Hvad håber du på at få ud af mødet i dag?

- Jeg har flere holdninger til vores fag, da jeg brænder for mit arbejde og ønsker den bedste fremtid for dansk politi. Dem håber jeg på, at jeg kan bidrage med. Mit håb er også, at de ting, vi bringer på banen i dag, bliver hørt, for det savner jeg. Det vil betyde meget, hvis vores input og tanker bliver til handling, og det vil helt sikkert være med til at højne tilliden til Politiforbundet.

 

 Sabine Frandsen, 29 år, politielev i Nordjyllands Politi

 Hvorfor er du taget med i dag?

- Jeg er nysgerrig på Politiforbundets arbejde. Jeg er i øjeblikket i gang med min praktik, så det er endnu begrænset, hvor meget jeg har haft med forbundet at gøre. Jeg håber på, at jeg får en større indsigt i forbundets arbejde, og det kunne være fedt, hvis jeg også kan få noget indflydelse igennem arbejdet i dag.

 Hvad er det vigtigste emne, I har diskuteret i dag og hvorfor?

- Jeg ser gerne, at tillidsmændene bliver mere synlige ude på stationerne. Mit indtryk fra medstuderende er, at vi sjældent møder dem i vores dagligdag, hvilket er en skam. Jeg tror, at man helt simpelt kan begynde med at følge op på de nye elever ude på stationerne, så vi måske efter tre måneder mødes med forbundet igen. Det vil skabe en følelse af, at vi kender dem, og at de kender os.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram