Leder: Fagligheden skal fylde i valgkampen

Forbundsformand Claus Oxfeldt
Politiforbundet vil - på politiets vegne - forsøge at blande sig i den kommende valgkamp, og arbejde for at holde fokus på fagligheden og det helt nødvendige i, at politiet skal sættes fri til netop at vise sit engagement og sin professionalisme. Det skriver forbundsformand Claus Oxfeldt i sin seneste leder i fagbladet DANSK POLITI
  22/2/2019

Politiforbundet har i årevis advaret om, at afstanden til borgerne er blevet for stor.
Heldigvis er det politiske fokus på det seneste skiftet og peger nu i samme retning.
Dermed har Politiforbundet og landets politifolk endnu engang fået ret med tilbagevirkende kraft.
Ligesom vi fik det, da antallet af politifolk i en årrække faldt.

På mange måder er vi gået den hårde vej for at erkende dét, vi allerede vidste: At et synligt, nærværende og lokalt forankret politi skaber en tillid og tryghed, som forplanter sig ud i hele samfundet, og som hjælper på sammenhængskraft og fællesskab.
Det er vi i Politiforbundet rigtigt glade for.

Vi er naturligvis kede af, at vi har skullet gå den lange vej. Vi er ærgerlige over, at det har skullet slide så voldsomt på arbejdsmiljø og ansatte i flere år.
Det dur ikke, at jeg i alt for mange sammenhænge bliver præsenteret for eksempler, hvor jeg må erkende, at politiet burde have været til stede.

Det går fremad

Men heldigvis er der lys for enden af tunnellen.
Sådan vælger jeg også overordnet at læse den seneste trivselsundersøgelse i politiet.
Det går fremad, og der er igen en udbredt tro på, at man får lov til at passe sit arbejde og bruge sin faglighed.
Jeg er naturligvis opmærksom på, at der stadig er områder i dansk politi, som bekymrer.

Når trivselsundersøgelsen generelt er så god, så læser jeg det som en stor faglig stolthed blandt Politiforbundets medlemmer – og en stor faglig identitet –  samt en lyst til at gøre en forskel.
Politifolk har i virkeligheden svaret ja til, at de kan lide deres arbejde og bruge deres professionalisme ude blandt borgerne – når de får lov.

Pas på politiet i valgkampen

Det budskab og den forståelse vil jeg gerne gøre landets politikere opmærksomme på. Særligt når vi står over for en valgkamp.
Politiet er ved at komme tilbage på sporet. Kollegerne har en enorm faglighed og er voldsomt dygtige og engagerede.
De er med andre ord en gave til samfundet.
Den skal vi passe på i strømmen af politiske initiativer.
Valgkamp er en uforudsigelig størrelse.

Politiforbundet vil dog forsøge at blande sig i valgkampen, og på politiets vegne arbejde for at holde fokus på fagligheden og det helt nødvendige i, at politiet skal sættes fri til netop at vise sit engagement og sin professionalisme.
Derfor skal vi holde fast i et politi med en ordentlig uddannelse og tid til opgaverne.
Vi skal fortsætte med at udvide politiet.

Men vi skal også fjerne/løsne det politiske jerngreb om politiet, når det handler om at love indsatser og stille krav, som skal dokumenteres.
Politiets faglighed er den rette indgang til en professionel løsning af opgaverne.
Det er godt at have politikerne i ryggen og politisk forståelse. Den er også velfortjent, når man ser på de mange tusinder af store, små, akutte, dramatiske og voldsomme hændelser, som politiet hver dag, året rundt, løser i hele landet.

Politikerne skal agere på baggrund af ønsker fra politiet, og de skal selvfølgelig have mærkesager. Men det skal være politiet selv, som folder dem ud efter en faglig vurdering.
De seneste år har Politiforbundet fået politikernes forståelse for, at en stor udvidelse af politistyrken er nødvendig. Den forståelse skal fortsætte, for opgaverne står i kø.

Nærheden skal retur

Det leder hen til næste ønske. Ønsket om politiets rolle som nærværende og til stede.
Vi har i årevis nedprioriteret og afskaffet det lokale politi. I stedet har fokus været på udrykning, det akutte og det voldsomme.
Politiets rolle er dog også at være en lokal og synlig del af samfundet. Vi løser, forebygger – skaber tryghed, sammenhængskraft og er i det hele taget afgørende på mange områder. Men det er også en langsigtet investering, som ikke kan måles.

Den del skal politiet igen have luft til – men med faglig tyngde – og når overskuddet er til stede. Det er positivt, at alle politikere igen taler om nærhed, men der skal være ressourcer og timer til den del af politiarbejdet, ellers bliver det en ren kulisse og alibi. Det er vigtigt, at politiet igen selv får lov til at genskabe og lægge en holdbar plan for lokal tilstedeværelse.
Og i rette tempo.

Den del burde være en væsentlig debat i valgkampen, fordi den smitter af på meget, og fordi lokal tryghed, forebyggelse og tillid løser mange problemer og stopper mange kriminelle og sociale glidebaner i tide.
For Politiforbundet er det afgørende, at netop den slags debatter, med fagligt sigte og forståelse, indrammer en valgkamp om politiet. Vi vil gøre alt for, at netop fagligheden og den positive udvikling af politiet fortsætter gennem valgkampen – og ud på den anden side.
Vi har nemlig et politi i Danmark, som godt kan selv – og som vi skal være stolte af.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram