Ekspertbistand sikrede Anders et godt resultat i arbejdsskadesag

Anders Jensen har med bistand fra Politiforbundet fået anerkendt sin arbejdsskade samt en méngrad på otte procent.
37-årige Anders Jensen fra Østjyllands Politi har netop fået afsluttet en syv år gammel arbejdsskadesag. Et blankt afslag blev vendt til en anerkendelse af arbejdsskaden og en godtgørelse for varigt mén, som ovenikøbet blev forhøjet efter en anke.  - Det gode resultat kom udelukkende i hus, fordi jeg fik ekspertbistand gennem Politiforbundet. Kontingentkronerne er godt givet ud, og det vil jeg gerne slå et slag for, siger Anders Jensen.
  12/3/2019

Af Karina Bjørnholdt

En novemberdag i 2012 er Anders Jensen på arbejde i beredskabet i Københavns Politi. Han og makkeren har fået tildelt en opgave og er på vej mod patruljebilen. Men på vej ned ad en trappe snubler Anders og får et vrid i ryggen, da han griber ud efter gelænderet i forsøg på at genvinde balancen.
Det bliver startskuddet på en årelang arbejdsskadesag, som netop har fundet sin afslutning.

Efter sit uheldige vrid i ryggen anmelder Anders det som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Han har konstante, lette smerter i ryggen og har til tider besvær med at komme ind og ud af en bil.

AES mener ikke, at der er en sammenhæng mellem Anders’ smerter og hans vrid i ryggen og vil derfor ikke anerkende det som en arbejdsskade.
I mellemtiden er Anders kommet til Østjyllands Politi. Han kontakter den lokale politiforening, som henviser ham til Politiforbundet. Hans sag bliver vurderet, og Anders bliver tildelt advokatbistand.
- Det betød en kæmpe forskel, at der nu kom en ekspert ind i billedet, konstaterer Anders.

Fra fem til otte procents mén
Advokaten, Birgitte Filtenborg fra Elmer Advokater, anker afslaget fra AES, og sagen bliver oversendt til Ankestyrelsen, der på baggrund af yderligere oplysninger i sagen træffer en ny afgørelse om, at der er tale om en arbejdsskade. AES fastsætter herefter Anders’ varige mén til fem procent.
Men det er for lavt sat, mener Birgitte Filtenborg og anbefaler Anders at anke méngraden.

- Jeg ville personligt have stillet mig til tilfreds med de fem procent, fordi jeg ikke vidste bedre og egentlig bare var bare super glad for, at mine rygsmerter blev anerkendt som en arbejdsskade. Men jeg fulgte advokatens råd, og det endte med, at min méngrad blev forhøjet til otte procent, fortæller Anders.

Størrelsen af méngraden afgør, hvor stor en godtgørelse, man får udbetalt fra staten, ligesom den også påvirker den erstatningssum, man kan få udbetalt fra sin private ulykkesforsikring.

Et medlemskab lønner sig
Anders mærker stadig konstante, lettere smerter i sin ryg, men han har vænnet sig til dem, og de begrænser ham heldigvis ikke i at udføre sit arbejde i Færdselsafdelingen i Østjyllands Politi.

- Politifagligt kan jeg løse alle opgaver, men når jeg skal løfte noget tungt, er jeg meget bevidst om at løfte korrekt, siger han.

Det endelige punktum i Anders’ arbejdsskadesag er nu sat. Anders kontaktede efterfølgende Politiforbundet for at takke for hjælpen.

- Jeg vil gerne udbrede budskabet om, at det lønner sig at være medlem af Politiforbundet. Det er virkeligt nogle dumme penge at spare, for hvis uheldet er ude, får man virkelig noget for sine kontingentkroner. Ekspertbistand gør en kæmpe forskel, konstaterer Anders Jensen.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram