Faglige indspark, netværk og debat om politiets fremtid

Forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann mødtes med Politilederforeningens bestyrelse og talsmænd i Korsør, hvor de blandt andet debatterede dansk politis styring og organisering.
Politilederforeningens talsmænd og bestyrelse var i denne uge samlet på et tredages seminar i Korsør. Her blev udviklingen af dansk politi debatteret med Politiforbundets formandskab. De fremmødte lærte om sygesagers behandling, senkarriere og lønforhold med videre, og så blev der naturligvis netværket.
  8/3/2019

Politilederforeningen er i forbundssammenhæng stadig en ny organisation med sine tre år på bagen, men traditionerne er så småt ved at forme sig. Eksempelvis at talsmænd og bestyrelse mødes mindst en gang om året for at netværke på tværs af talsmandsgruppe og bestyrelse, få faglige indspark og mødes med Politiforbundets formandskab for at drøfte udviklingen af dansk politi og samarbejdet med forbundet.

Et sådant talsmandsseminar er netop løbet af stablen i Korsør over de seneste tre dage. Formand for Politilederforeningen, Michael Agerbæk, kan melde om nogle gode og informative dage, hvor flere af Politiforbundets forbundssekretærer lærte fra sig om sygesagers behandling, nedchargering, pensionering og løndannelse, ligesom advokat Torben Kock orienterede om klagesagers behandling i Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Tre talsmænd var desuden på talerstolen for at dele ud af deres erfaringer i forhold til, hvordan de i deres hjemkredse samarbejder med den lokale ledelse og politiforeninger, og hvordan de håndterer medlemsplejen. En af vores udfordringer er jo blandt andet, at Politilederforeningen ikke har formel TR-status eller har forhandlingsret, og derfor er det meget vigtigt for os, at vi har et tæt og godt samarbejde med de lokale ledelser og politiforeninger, siger Michael Agerbæk. 


Talsmændene i Politilederforeningen fik faglige input om blandt andet sygesager, pensionering, senkarriere og løndannelse.

Behov for stærke ledere og en stærk lederforening
Politiforbundets formandskab lagde også vejen forbi Korsør og fik en god debat med Politilederforeningens talsmænd og bestyrelse. Eksempelvis om fremtidens politi, hvor politiet skal kunne håndtere både det svære og det nære, hvilket blandt andet kræver en tættere politimæssige tilknytning til lokalområderne.

Et andet emne, der blev drøftet, var behovet for politifaglighed – også i ledelseslagene i dansk politi, og at ledelsesrummet bør udvides.
- Vi skal holde fast i den faglige politiledelse. Det er ekstremt vigtigt. Og vi skal have personaleledelsen tilbage, sagde forbundsformand Claus Oxfeldt på seminaret.

Han pointerede også nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem Politiforbundet og Politilederforeningen.
- Politiforbundet har brug for stærke og selvstændige ledere og en stærk lederforening. Dansk Politi skal hænge sammen på alle niveauer – fra yngste politikadet til chefpolitiinspektøren, og det skal vi løse i fællesskab, sagde Claus Oxfeldt.

 

 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram