Træning i arbejdstiden øger trivsel og hæver produktivitet

Politiforbundet har lavet et større projekt omkring de positive effekter af motion i arbejdstiden. Blandt andet med spørgeskemaundersøgelser blandt politiansatte, inddragelse af nyeste forskning og bistand fra førende ekspert på området.
  11/3/2019

Af Stine Svarre Gaardhøj

– Det handler om trivsel og sundhed for de ansatte. Forskningen peger endda på, at der sker mærkbare stigninger i produktion og trivsel, hvis ansatte får mulighed for målrettet motion i arbejdstiden, siger Jørgen Jensen, medlem af Politiforbundets Forhandlingsudvalg og ansvarlig for projektet.

Armbøjninger og tramp i pedalerne på en motionscykel giver sved på panden, men det skal også være med til at skabe sundere og gladere medarbejdere. En times træning i arbejdstiden om ugen er anbefalingen fra en projektgruppe under Politiforbundets Hovedbestyrelse, der har arbejdet intenst i et år med ønsket om at få arbejdsgiveren til at indføre motion i arbejdstiden.

- Forskningen viser, at man får en masse positive effekter af at træne i arbejdstiden. Sundheden stiger, og trivslen og arbejdsmiljøet bliver bedre. Alt for mange stopper med at træne efter tiden på Politiskolen, hvor det bliver op til den enkelte at holde sig i form. Men det kunne vi godt tænke os at gøre op med, siger Jørgen Jensen, der er formand for projektgruppen ”Fysisk efter- og videreuddannelse” og medlem af Politiforbundets Forhandlingsudvalg.

Et grundigt forarbejde

Politiforbundet har lavet et grundigt forarbejde med en spørgeskemaundersøgelse og et tæt samarbejde med sundhedsekspert Just Bendix Justesen fra Syddansk Universitet. Målet med projektarbejdet var at søge tilgængelige oplysninger i ind- og udland samt belyse argumenterne forskningsmæssigt. - Vi er gået i dybden, så vi ikke påstår en hel masse, men vi kan på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse og med forskningen skabe evidens. Man kan have ønsker og holdninger, men vi ville gerne underbygge det, og det synes jeg også, vi har gjort med vores rapport, fastslår Jørgen Jensen.

Han fremhæver også, at politijobbet kræver, at man er i god fysisk og mental form. Her vil de positive effekter også gøre sig gældende, når man får lov til at træne og holde sig i form. - Vi har set mange eksempler på arbejdsskader, og vi ser også, at kravene til den enkelte om operativ parathed øges. Opgaveløsningen tilsiger, at man skal være i god fysisk form. Når arbejdsgiveren stiller større krav, mener vi i Politiforbundet, at arbejdsgiveren også bør tage ansvar for, at politifolk kan opbygge den krævede fysiske form. 

Tid til træning i en travl hverdag

Et væsentligt spørgsmål, der dukker op hos mange, er, om det overhovedet er realistisk at hive en times træning ud af en i forvejen presset og travl hverdag. Her mener Jørgen Jensen, at det er afgørende, at træningen lægges ind i tjenesten fra et personaleledelsesniveau, og at det skal være lige så naturligt at træne i arbejdstiden som at udføre en politiaktion eller efterforske en sag.

- De fleste er presset på tid i hverdagen, og mange frygter, at det aldrig bliver til noget på trods af gode intentioner. Men det kræver, at arbejdsgiveren lokalt tager en beslutning om, at træningen er på lige fod med alt det andet, man laver, fastslår Jørgen Jensen.

Lokale aftaler og det videre forløb

Rapporten og visionen om en times træning i arbejdstiden er blevet forelagt for rigspolitichefen. Tilbagemeldingen er, at Rigspolitiet ikke i denne omgang kommer til at lave et nationalt træningskoncept – primært af økonomiske grunde. - Vi er da ærgerlige over, at Rigspolitiet i denne omgang har afvist projektet. Det kan måske se dyrt ud i et regneark, da det er mange timer, der skal bruges på træning i alt. Men vi er dog stadig overbeviste om, at det kan blive dyrt på den lange bane at lade være, siger Jørgen Jensen.

Han håber og opfordrer til, at der kan blive sat lokale forsøg i gang med træning i arbejdstiden i de enkelte politikredse, som kan være med til at vise vejen frem med gode eksempler.

- Der er allerede træning i arbejdstiden i Nordsjællands og i Københavns Vestegns Politi. Og Politiområdet under Rigspolitiet har også kørt med en træningsordning. Forhåbentlig kan disse gode forsøg være med til at skabe grobund for, at flere kredse følger trop, men det er op til den enkelte politidirektør at tage initiativet, afslutter Jørgen Jensen.

 

Jens Henrik Højbjerg, rigspolitichef:

”Træning i arbejdstiden er ikke lagt død. Men som vi har fået det præsenteret og regnet på det, er det ressourcetungt. Det er dog stadig noget, vi kigger på og har med i tankerne.”

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram