Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi repræsenterer en af de vigtigste fundamenter i et velfungerende demokrati og retsstat. Nemlig de små 12.000 politifolk og administrativt ansatte, som skal passe på samfundet, på borgerne, og som skal garantere, at alle kan føle sig trygge og deltage på lige fod i den demokratiske proces.

Det er så afgørende vigtigt, at politiet altid kan udføre deres arbejde med borgernes tillid i ryggen og en troværdighed, som sikrer et åbent demokrati.

Derfor skal vi også gå forrest når det handler om alle centrale debatter om samfund, retssikkerhed og den hverdag vore medlemmer møder.

I Politiforbundet mener vi det faktisk alvorligt, når vi siger at vi skal passe på retssikkerheden, borgerne og demokratiet. Og at vi skal sikre åbenhed og den debat om alle tre. Partipolitisk er vi uafhængige. Vi er på demokratiets side.

Din bedste kollega

Som forbund definerer vi også dermed også ved synlighed og resultater. Vi plejer at sige, at vi skal være den stærkeste af de mindre og helt på højde med de største.

Det er faktisk et succesparameter – fordi vi passer på medlemmer, som skal passe på alle andre.

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi er den bedste kollega. En kollega, som der intet alternativ er til. Hverken for samfundet eller den enkelte politiansatte. Vi er garant for et velfungerende politi, som er menneskeligt, veluddannet, og som arbejder i et ordentligt miljø. Som kan og tør løfte sin handlepligt, fordi de ved, at de altid har os i ryggen.

Det er ikke tilfældigt, at vi årligt henter mere end 30 millioner kroner hjem til vore medlemmer bare i erstatning. Det er nemlig et krævende arbejde, hvor krop og sjæl let overbelastes. Derfor skal forbundet også garantere støtte, hjælp, rådgivning og et værdigt liv til alle som kommer i klemme, fordi de skal hjælpe og træde til.

International motor

Vi ønsker at passe på demokrati og politi. Fordi begge dele hænger sammen. Derfor er det også afgørende for Politiforbundet at sætte markante fingeraftryk på udviklingen i Europa og resten af verden. Vi deltager i flere internationale fora, og kæmper for at løfte politiets vilkår i alle de lande, som vi i øvrigt er så afhængige af. 

Politiforbundet insisterer på at være en aktiv deltager og positiv motor, når det handler om rettigheder til politifolk. Desværre har forringelser og indskrænkninger i rettigheder en tendens til at sprede sig – det er op ad bakke, at ville det bedste og det demokratiske. Derfor kræver det en stor og vedholdende indsats.

Verdens ældste

Politiforbundet er med 110 års historie (stiftet i 1902) er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore knap 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

Proaktivt politi

I Politiforbundet arbejder vi for et nærværende og professionelt politi, hvis væsentligste arbejdsredskab sidder mellem ørerne. Vi vil hellere udvikle de menneskelige kompetencer og dygtigheden hos den enkelte ansatte end placere dem bag vandkanoner og computerskærme.

Det er det, vi kalder et proaktivt politi. Et politi, som er hos befolkningen, som kommer, når der kaldes, som forebygger frem for at optrappe, men som også er i stand til dybt professionelt at bekæmpe og opklare afstumpet og organiseret kriminalitet.

Tid til professionalisme

Det kræver først og fremmest det, vi kalder politi-tid. Til til faglighed. Der skal være tid til befolkningen, såvel som ressourcer, teknologi og specialister nok til at bekæmpe kriminelle netværk og organiserede bander. Det kræver også, at man sikrer politiets anseelse og retsstilling.
Med ligeså mange politi-timer til rådighed i 2009 som i 1989 er det blevet en stadig sværere opgave. Politiets portefølje af opgaver og indsatser er mangedoblet siden dengang. Men tiden desværre kun den samme.
En vores mærkesager er derfor at sikre en sammenhæng mellem opgaver og politiansatte. At få udvidet politistyrken, så den modsvarer befolkningens berettigede forventninger. Det kræver samfundet. Det skylder vi såvel politiet, som alle borgere.

Samfundsskred 

Politiforbundet har som nævnt stor indflydelse på alle forhold vedrørende politiet. Det gælder alt fra løn til lovarbejde. 
Ingen politifolk kommer i indsats, før en af vores sikkerhedsrepræsentanter har sagt god for deres sikkerhed.

Desværre oplever vi i verden omkring os et voldsomt skred i retning af at fjerne politiet fra de respektive befolkninger. Selv i lande, som vi ellers gerne sammenligner os med, er man begyndt at fjerne politiet fra borgerne. At arbejde mere og mere frem mod et reaktivt politi, som kun rykker, når der skal opklares alvorlig kriminalitet, og som har mistet tilliden i befolkningen.

Der spares på politiets rolle, optrappes med indsatsdragter og våben, samtidig med at den private sikkerhedsbranche lukkes ind som tilkøbsmulighed på flere af politiets kerneområder.

Det er en af Politiforbundets væsentligste opgaver at sikre politiet og samfundet herhjemme mod et lignende skred. Mod et bortsalg af den almene tryghed.

Tryghed for alle 

Tryghed er for alle. Politiet er befolkningens garant og hjælper. Sådan er det nu, og sådan skal det helst forblive - også efter reformen i 2007. Og i den strøm af forandringer og effektiviseringer som har præget politiet de senere år. Det har blandt andet betydet, at vi bliver færre og færre politifolk - mens der bliver flere og flere konsulenter og akademikere i ledelsens sekretariater.
Prisen betales af de borgere som forgæves ringer efter politiet - og af den enkelte politiansatte, som må se sin faglighed lide et knæk.

Vi ønsker et politi, som kan være nærværende, men som også har ret og pligt til at opfylde deres handlepligt. Til gengæld kræver vi en meget høj arbejdsetik.

Med venlig hilsen
Claus Oxfeldt, forbundsformand
Claus Hartmann, næstformand

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram