EuroCOP

EuroCOP repræsenterer politiansatte fra over 25 europæiske lande. 

Hovedsæde: Luxemburg. 

Præsident: Angels Bosch Camprecios, Spanien.


EuroCOP's mærkesager lyder: 

  • At bekæmpe korruption og nedbryde barrierer
  • At påvirke lovgivere i den europæiske proces og kriminalitetsbekæmpelse, så den også giver mening og bliver realistisk
  • At supplere med råd og viden som medspiller for overnationale justitssamarbejder som Europol
  • At komme med forslag, som skal lette bekæmpelsen af organiseret kriminalitet
  • At sikre ensretning i indsatser, så bekæmpelsen i forhold til narko, trafficking og andre organiserede kriminelle netværk giver mening
  • At hjælpe politifolk til ens vilkår – herunder også at forebygge forekomster som paramilitære grupper og vagtværns overtagelse af politiarbejde, og deraf følgende barrierer for udveksling af data og informationer landene imellem
  • ”Policing” og ”safer policing” i europæisk sammenhæng. Sidstnævnte handler om at forebygge vold og angreb på politiansatte og samtidig sikre forskning inden for området, som kan afhjælpe farlige situationer


Se mere på EuroCOP's hjemmeside.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram