Politiforbundet i verden

Der er tre primære årsager til, at Politiforbundet blander sig aktivt på den internationale scene:

1. Forringelser spreder sig som ringe i vandet inden for Schengen-området. Det gælder blandt andet i forhold til ansættelsesvilkår, oprettelse af B-politi, dårligere arbejdsmiljø og forringelser i politiets arbejdsvilkår. Hvis ikke Politiforbundet sammen med særligt de nordeuropæiske lande kæmpede aktivt for at bevare niveauet, ville dansk politi hurtigt mærke forringelser.

2. Kriminaliteten er grænseløs. Hvis man skal bekæmpe en lang række af de organiserede kriminalitetstyper, vi oplever i stigende omfang også herhjemme, så skal det ske i tæt samarbejde med andre lande. Herunder en række nye skrøbelige demokratier i Østeuropa. Kun ved at bekæmpe korruption og arbejde aktivt for forbedrede løn- og arbejdsvilkår i disse lande kan vi tage kampen op.

3. Politiforbundet og dansk politi repræsenterer sammen med de øvrige nordiske lande overliggeren for politiarbejde. Vores model, uddannelse, opklaringsprocenter, forankring hos befolkningen og arbejdsmetoder kan bruges som inspiration og løftestang i andre lande. Vi giver derfor gerne råd og vejledning, samt bakker op om træningskurser i udlandet.

Politiforbundet arbejder internationalt i flere regi, dog primært via Nordisk Politiforbund og EuroCOP. Men deltager også i den verdensomspændende sammenslutning af politiorganisationer, ICPRA.

 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram