Politiforbundets love

Politiforbundet blev stiftet den 24. marts 1998 under navnet Politiforbundet i Danmark ved en sammenlægning af Dansk Politiforbund (stiftet den 3. juli 1902) og Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening (stiftet den 29. juni 1929). 

Politiforbundets nye struktur blev vedtaget på ekstraordinært ombudsmøde den 30. marts 2006 til ikrafttrædelse med virkning ved politireformens implementering den 1. januar 2007.

Forbundets virksomhed udøves gennem:

1. Foreningerne
2. Hovedbestyrelsen
3. Kongressen

Forbundets medlemmer er organiseret via følgende foreninger: 

 • Nordjyllands Politiforening
 • Østjyllands Politiforening
 • Midt- og Vestjyllands Politiforening
 • Sydøstjyllands Politiforening
 • Syd- og Sønderjyllands Politiforening
 • Fyns Politiforening
 • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening
 • Midt- og Vestsjællands Politiforening
 • Nordsjællands Politiforening
 • Københavns Vestegns Politiforening
 • Københavns Politiforening
 • Bornholms Politiforening
 • Rigspolitiforeningen
 • Politilederforeningen
 • Domstolenes Tjenestemandsforening
 • Föroya Politistafelag
 • Kalaallit-Nunaanni Politiit Peqatigiiffiat

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden og næstformanden samt det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der svarer til et hovedbestyrelsesmedlem for hvert påbegyndt antal 1.000 medlemmer, fra hver af nedennævnte foreninger:

 • ­Nordjylland
 • Vestjylland
 • ­Østjylland
 • Midtjylland
 • Sydjylland
 • Fyn
 • Sydsjælland
 • Vest- og Midtsjælland
 • Nordsjælland
 • Vestegnen
 • København
 • Bornholm
 • Domstolenes Tjenestemandsforening
 • ­Politilederforeningen
 • Rigspolitiforeningen
 • Færøerne

Hovedbestyrelsen har nedsat et Forhandlingsudvalg til at tage sig af den daglige politiske ledelse. Forhandlingsudvalget består af forbundsformanden, næstformanden, og et antal medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. 

Kongressen

Kongressen er Politiforbundets højeste myndighed. Kongressen afholdes hver fjerde år, almindeligvis i årets andet kvartal. 

Sekretariatet

Sekretariatet er forbundets administrative del. Her forvaltes politiske beslutninger og her varetages medlemmernes interesser via de tilsluttede foreninger. 

Formand

Claus Oxfeldt

Næstformand

Claus Hartmann

Administrationschef

Bjarke Hauerslev Müller

Juridisk chef

Stig Bertelsen


Du kan downloade Lov for Politiforbundet her.

For yderligere information, kontakt:
Politiforbundet
H.C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Telefon +45 33 45 59 00

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram