Bornholms Politiforening

Bornholms Politiforening blev stiftet den 7. august 1912 og varetager de faglige interesser for kredsens politi- og kontoransatte. Foreningen har cirka 60 medlemmer.

Bornholms Politiforening er partipolitisk uafhængig og tilsluttet Politiforbundet.
 
Bornholms Politiforenings opgave er med udgangspunkt i Politiforbundets formålsbestemmelser blandt andet :
 
  1. At styrke sammenholdet og kollegialitetsfølelsen i medlemskredsen.
  2. At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. 
  3. At virke for oplysnings- og kursusvirksomhed blandt medlemmerne.
  4. At forestå forhandlinger om lokale spørgsmål med de lokale arbejdsgiverparter.
  5. At virke som bindeled mellem medlemmerne og Politiforbundet.
  6. At udbrede kendskabet til Politiforbundets virksomhed, og i den forbindelse eventuelt lade Politiforbundets årsberetning og økonomiske status indgå i behandlingen på generalforsamlingen.
  7. At udpege deltagere til forbundets kongres.
  8. At vælge et hovedbestyrelsesmedlem og suppleant for samme.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram