Fyns Politiforening

Fyns Politiforening er stiftet den 25. oktober 2006 og varetager de faglige interesser for politi- og kontortjenestemænd i Fyns Politi.
Foreningen har ca. 650 medlemmer fordelt på hovedstationen i Odense og understationerne Svendborg, Nyborg og Ringe.

Foreningens postadresse er:

Fyns Politiforening
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

Formand: Per Svanegaard Nielsen, tlf. 2555-5861, mail: psn004@politi.dk

Næstformand: Kurt Bønnelykke, tlf. 2544-9140, mail: kbn002@politi.dk

Kasserer: Jørn Jesper Christensen, tlf. 4138-2316, mail: jjc003@politi.dk

Linjetillidsmand Efterforskning: Christian Dong, tlf. 4138-2175, mail: cpd001@politi.dk

Linjetillidsmand Beredskab: Thomas Jasper, tlf. 4138-2400, mail: tja010@politi.dk

Linjetillidsmand Patruljetjeneste Odense, Thomas Vind Veje, tlf. 2713-1677, mail: tvv001@politi.dk

Linjetillidsmand Patruljetjeneste Svendborg, Lars Kilstrup Povlsen, tlf. 4122-7008, mail: lkp003@politi.dk


Foreningen har organiseret sig således at medlemmerne er repræsenteret i linjerne op gennem deres afdelingstillidsmænd og linjetillidsmænd.
Hele bestyrelsen vælges på skift for to år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling der afholdes i marts måned.

Der afholdes minimum et bestyrelsesmøde en gang om måneden med undtagelse af juli. Der afholdes repræsentantskabsmøder fire gange om året,  hvor alle afdelingstillidsmænd er repræsenteret. 

Fyns Politiforening refererer til Politiforbundet og er dermed det lokale bindeled til Politiforbundet. Formanden for foreningen sidder i Politiforbundets Hovedbestyrelse. 

Såfremt et medlem rammes af personalefaglige spørgsmål, håndteres disse af Fyns Politiforening, der via Politiforbundet anmoder om advokater i klagesager og socialrådgivere i arbejdsskadesager, og i øvrigt bistår medlemmerne i alle spørgsmål, der er relateret til personalesager. Eksempelvis løn- og pensionspørgsmål.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram