Københavns Politiforening

 

Foreningen ledes af en bestyrelse samt et repræsentantskab bestående af tillidsvalgte fra Københavns Politis enheder.

Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling.

Københavns Politiforening har et sekretariat, hvor medlemmerne kan få bistand og personlig hjælp i forbindelse med personalesager, arbejdsskader, løn- og pensionsspørgsmål og meget andet. Sekretariatet kan kontaktes i kontorets åbningstider.

Københavns Politiforening koordinerer hvert år en årelang tradition omkring studiekredsarbejde, hvor der diskuteres forskellige politirelaterede emner med foredragsholdere udefra. Studiekredsen bidrager til større forståelse for hinandens arbejde, til socialt samvær og indgår desuden som inspiration til foreningens samt Politiforbundets fremtidige virke.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram