Midt- og Vestjyllands Politiforening

Vi varetager de faglige interesser for cirka 630 politi- og kontortjenestemænd i Midt- og Vestjyllands Politikreds, som dækker de 11 midt- og vestjyske kommuner (9.607 km2 og 581.352 indbyggere).

Foreningen er stiftet i 2006 ved en sammenlægning af politiforeningerne i de syv politikredse (Herning, Holstebro, Ringkøbing, Silkeborg, Skive, Thisted og Viborg), der nu udgør Midt- og Vestjyllands Politi.

Lokalt sikres politiforeningens forankring og synlighed blandt medlemmerne via en bredt sammensat bestyrelse på 12 medlemmer, der har den direkte kontakt til medlemmerne. Baseret på formand/næstformand og en repræsentant fra hver af de 10 klubber - syv døgnstationer, tre centrale afdelinger, - hvilket modsvarer lederstrukturen på "den anden side af bordet".

Bestyrelsen vælger tre medlemmer, der sammen med formand og næstformand danner et forhandlingsudvalg. Foreningens daglige ledelse varetages af formand og næstformand fra foreningens lokale på Stationsvej 74, 7500 Holstebro.

Midt- og Vestjyllands Politiforening håndterer i det daglige en række person-faglige ad hoc opgaver, bistand i forbindelse med klagesager, arbejdsskadesager og øvrige personalesager. Politiforeningen søger derudover - via deltagelse i en lang række mødefora - at fungere som en aktiv mod- og medspiller i forhold til kredsens ledelse.

Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening gældende fra 1. januar 2016

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram