Østjyllands Politiforening

Østjyllands Politiforening varetager faglige samt sociale interesser for politi- og kontoransatte i Østjyllands Politikreds. Kredsen dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Århus, Odder samt Samsø kommuner. 

Foreningen har ca. 900 medlemmer med primær fordeling på de tre hovedstationer Århus, Randers og Grenaa. Hertil kommer lokalstationerne Odder, Århus Vest og Ebeltoft foruden et antal landpolitidistrikter. Samt Særlig Efterforskningscenter Vest (SEV).

Østjyllands Politiforening refererer til Politiforbundet og søger i sit virke at fungere som Politiforbundets lokale ansigt og bindeled.

Foreningen er ved formand Heino Kegel repræsenteret i Politiforbundets hovedbestyrelse.

Lokalt sikres politiforeningens forankring og synlighed blandt medlemmerne via et bredt repræsentantskab bestående af bestyrelse, hovedtillidsrepræsentanter samt en stort antal afdelingstillidsrepræsentanter, der har den direkte kontakt til medlemmerne. 

Foreningens daglige ledelse varetages af formand, næstformand og kasserer fra foreningens lokaler på Aarhus Politigård, Ridderstræde 1, 8000 Århus C.

Østjyllands Politiforening håndterer dagligt en række personalefaglige ad hoc opgaver, bistand i forbindelse med klagesager, arbejdsskadesager og øvrige personalesager. Politiforeningen søger derudover via deltagelse i en lang række mødefora at fungere som en aktiv medspiller i forhold til ledelsen af Østjyllands Politi som arbejdsplads.

Østjyllands Politiforening varetager foruden de personalefaglige opgaver en række funktioner af social og velfærdsmæssig karakter som blandt andet kantinedrift, jubilæer, afskedsreceptioner, administration af medlemsordninger, ekspedering af låneansøgninger og behandlingsforsikringer, kontakt til pensionistorganisationen mv.

                             Østjyllands Politiforening byder dig velkommen!  

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram