Rigspolitiforeningen

Logo

Foreningen varetager faglige interesser for de personalegrupper i Rigspolitiet, som er organiseret under Politiforbundet.

Medlemmerne findes i områderne: Koncern HR, Koncern IT, Koncern Adm., Koncernstyring, Politiområdet samt Efterretningstjenesten og SØIK.

Foreningen har cirka 1500 medlemmer.

Olsen

"Foreningsformanden argumenterer for sine synspunkter til et bestyrelsesmøde"


Referater fra afholdte bestyrelsesmøder udgives på PolNet under:

"Om politiet - Organisationer - Rpch forening"

God læselyst!

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram