Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening


Bestyrelsen

Formand John Hansen, tlf. 4058 8227,mail: JHA025@politi.dk
Næstformand/efterforsk. Peter Autrup, tlf. 25569019, mail: pau002@politi.dk
Næstformand/beredskab. Anders Koefoed, tlf. 2078 6068, mail: ako004@politi.dk
Næstformand/lokalpoliti. Louise Heiberg, tlf. 4132 8470, mail: alh002@politi.dk

Om foreningen:

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening blev dannet den 31. marts 2007. Foreningen har ca. 600 medlemmer. 
Foreningen har har valgt at organisere sig, således at medlemmerne er repræsenteret i søjler via deres kontaktpersoner og tillidsmænd. Der er således oprettet 3 søjler: Beredskab, Lokalpoliti og Efterforskning/adm. mv. Alle afdelinger i kredsen er således repræsenteret i hver søjle via en kontaktperson. Der er valgt en formand for hver søjle (linietillidsmand). De 3 næstformænd/linietillidsmænd udgør sammen med formanden foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består således af 4 medlemmer.

.................................................................................................................

Foreningens motto er : Indsigt - Udsyn - Fremsyn.

 En organisations værdigrundlag er et samlet sæt af værdier som organisationens medarbejdere er enig om både udtrykker, hvad organisationen står for, og hvad der skal være ledende for deres aktiviteter.

Foreningens strategi:

Vi vil holde os mission og vision for øje.
Vi vil udvikle foreningens interesseområder gennem klubaktiviteter.
Vi vil være den optimale samarbejdspartner ved at være parate og velinformerede.
Vi vil aktivt søge personalepolitikken overholdt og udlevet.
Vi vil informere rettidigt på skrift og ved møder
Vi vil oplyse om forsikringsforhold, organisationsforhold og interne forhold.
Vi vil løbende udpege særlige områder, som fokus rettes mod.
Vi vil udvise beslutsomhed og vilje.
................................................................................................................

Af sociale tiltag har foreningen oprettet en kaffeklub. Alle ansatte i kredsen kan tilmelde sig. Der trækkes via lønsedlen et månedligt kontingent, hvorefter man kan drikke kaffe, te mv. på alle kredsens stationer.
Der betales et månedligt kontingent, som trækkes på lønsedlen (pt. kr. 45,-) via Sprogforbundet.
Ved spørgsmål om optagelse/sletning mv. - ret henvendelse til foreningskontoret på lok. 9127.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram